nieuws

Plannen voor bouw van hotel bij stadion Maastricht

bouwbreed

Wilma Vastgoed BV-Utrecht wil op de terreinen bij het Geusselt-voetbalstadion te Maastricht een driesterrenhotel en een Mc Donalds/Mc Drive bouwen. Burgemeester en wethouders van Maastricht zijn bereid om planologische medewerking te verlenen. De Stichting Beheer MVV doet afstand van het geldende erfpachtrecht voor het terrein waarop het dertig meter hoge hotel met 160 kamers gebouwd moet worden. Het hotel zal door een hal verbonden worden met een sportgebouw dat aan de noordzijde van het voetbalstadion grenst. Het is de bedoeling dat dit gebouw onder andere tennis- en squashbanen, een fitnessruimte, een zwem- en sauna-inrichting en een restaurant zal omvatten. Tevens wordt voorzien in onoverdekte tennisbanen.

Midden 1995 zal volgens de huidige planning met de werkzaamheden worden begonnen.

Begin 1997 wordt het complex geopend.

Reageer op dit artikel