nieuws

Oplevering British Library loopt nogal uit de hand

bouwbreed

Eerder dit jaar had volgens de plannen de oplevering moeten plaatshebben van de nieuwbouw voor de British Library in Londen. Technische problemen, geldtekort en grote meningsverschillen tussen de verschillende partijen maken het hoogst onwaarschijnlijk dat de oplevering nog deze eeuw volgt. Als gevolg daarvan beschikt Londen nu nabij het St.

Pancras-station en -hotel over ’s lands langdurigste en kostbaarste bouwplaats.

Het plan voor de nieuwbouw van de British Library ontstond in de jaren vijftig. De regering stelde in 1962 het besluit op om tot de nieuwbouw over te gaan om die in 1972 officieel goed te keuren. Nabij het St. Pancras-station werd voor de bebouwing een locatie van 4,8 hectare aangekocht.

Vervolgens kwam in 1978 een plan dat in drie fasen de bouw van een bibliotheek met een leeszaal voor 3440 personen voorstelde. De oplevering zou rond het eind van de jaren tachtig moeten gebeuren. De investering zou ruim Bpnd 115 miljoen bedragen. In 1979 maakte de Labour-regering plaats voor de conservatieven die het budget voor de komende vier jaar van Bpnd 22,5 miljoen verminderden tot Bpnd 9 miljoen.

Mede daardoor ving de realisatie pas in 1982 aan. De regering verhoogde daarop het krediet voor de eerste fase tot Bpnd 280 miljoen maar stelde als voorwaarde dat de bibliotheek een derde van de reserve bouwgrond na de oplevering moest verkopen. Op dit moment omvat het gebouw omge veer de helft van de opgave uit het bouwplan van 1978 waardoor uitbreiding onmogelijk is geworden. In 1990 stelde de regering nogmaals Bpnd 150 miljoen voor de laatste fase beschikbaar. De oplevering daarvan zou in 1996 moeten gebeuren. Of dat inderdaad gebeurt staat nog te bezien. De technische voorzieningen blijken niet te voldoen en zijn inmiddels terug naar de fabriek. De personenliften werden niet volgens de instructies aangebracht en zijn te gevaarlijk voor gebruik.

Voorts kampt het bouwwerk met optrekkend grondwater waardoor de ondergrondse ruimten blank staan. Daarbij noemde prins Charles het ontwerp voor een van de leeszalen van architect C. St.John Wilson een ‘conferentiezaal van een academie voor geheimagenten’. St.John Wilson kreeg nadien geen enkele opdracht meer aangeboden en merkte op dat de kritiek van de Prins van Wales door de NAZI’s met instemming zou zijn begroet.

Volgens het oorspronkelijke plan zou de British Library tot aan 2030 plaats moeten bieden aan nieuwe uitgaven. Nu blijkt dat de opslagruimte al in 1996 volledig op zal zijn. Mede daardoor vindt in York de bouw van aanvullende ruimte plaats. De bibliotheek bezit momenteel ruim 18 miljoen boeken waaraan elke dag ongeveer 1,2 meter boek wordt toegevoegd.

Even onzeker als de toekomst van de nieuwbouw is het vooruitzicht voor het oude gebouw van de bibliotheek zodra dat leeg komt.

Reageer op dit artikel