nieuws

Onderhoud aan kering vijftien jaar vervroegd

bouwbreed

Rijkswaterstaat heeft besloten het groot onderhoud aan de stormvloedkering in de Oosterschelde vijftien jaar naar voren te schuiven. Al in 1995 wordt begonnen met het aanbrengen van een nieuwe coating op de schuiven.

De schuiven zijn negen jaar geleden voorzien van twee verschillende coatingsystemen.

De eerste 32 schuiven zijn behandeld met een Bitepcoating, een systeem op basis van koolteer-epoxy dat in drie lagen is aangebracht. De overige 30 schuiven zijn voorzien van een Acraton-coating. Dat is een tweelaags-systeem eveneens op koolteer-epoxybasis.

In de verflaag van deze laatste 30 schuiven zijn nu zodanige scheurtjes geconstateerd, dat Rijkswaterstaat het niet verantwoord acht met het groot onderhoud te wachten tot 2010, zoals oorspronkelijk was gepland. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om haarscheurtjes die met het blote oog niet zijn te zien. Van ‘afbladderen’

is geen sprake.

Het is nog niet duidelijk of de scheurtjes te maken hebben met de keuze van het coatingsysteem. Ook de manier van aanbrengen of de fysieke omstandigheden tijdens het aanbrengen ke namelijk van invloed zijn geweest.

De exacte oorzaak is nog onderwerp van een onderzoek, waarbij ook de leverancier van beide coatingsystemen (Zand leven Coatings BV) is betrokken. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat waren alle deskundigen het er destijds over eens dat het tweelaags systeem een even goede bescherming tegen corrosie zou bieden. Het kon echter sneller en goedkoper worden aangebracht, onder meer doordat het slechts uit twee lagen bestond.

Onderzoek

In de komende drie tot vier maanden zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de manier waarop een nieuwe beschermlaag kan worden aangebracht en welk systeem ervoor zal worden gebruikt. Tijdens dat onderzoek, waarvan de resultaten over drie tot vier maanden bekend zullen zijn, zal volgens Rijkswaterstaat vooral een afweging moeten worden gemaakt tussen de milieubelasting en de levensduur van de verschillende systemen die momenteel op de markt zijn.

Ook moet de manier van onderhoud nog worden vastgesteld. In verband met de milieu-eisen varieren de alternatieven van het aanbrengen van een afscherming rond de schuiven tot het uitlichten van de schuiven om ze een voor een aan de wal te behandelen.

Het onderhoud van de 30 schuiven zal in totaal twaalf jaar in beslag nemen. Daarna worden de 32 schuiven waarvan de beschermlaag nu nog niet is aangetast onderhanden genomen.

De extra kosten door het vervroegde onderhoud worden geraamd op f. 45 tot 90 miljoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels