nieuws

NV Bouwfonds start in Berlijn met ontwikkelen

bouwbreed Premium

NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten breidt haar activiteiten uit. Men is in Berlijn begonnen met de ontwikkeling van woningbouwpoen. Tevens start men met het beheer van vastgoed een nieuwe kernactiviteit.

Daarnaast intensiveert het onderdeel Bouwfonds Hypotheken zijn activiteiten op de Noord-Brabantse en Limburgse markt. Dit is mogelijk geworden door de samenwerking met het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten.

Als gevolg van deze ontwikkeling verwacht het Bouwfonds resultaat en winst op een hoger peil te brengen. Het afgelopen jaar verdrievoudigde de winst tot f. 108,8 miljoen. De omzet liep licht op tot f. 2 miljard. Het balanstotaal steeg met f. 2 miljard tot f. 13,5 miljard.

De toename van de winst is voor een deel het gevolg van boekwinsten op de verkopen van belangen in de verzekeringsmaatschappijen Ubo en Proteq. De winst uit gewone bedrijfsactiviteiten bedroeg f. 47,1 miljoen (f. 18,1 miljoen) en de buitengewone baten kwamen mede door de verkoop van de twee eerdergenoemde bedrijven uit op f. 61,7 miljoen (f. 17,6 miljoen).

Bouwfonds Woningbouw, de grootste woningbouwontwikkelaar in Nederland, realiseerde en verkocht vorig jaar circa 3200 woningen met een resultaat na aftrek van belasting van f. 12 miljoen.

Bouwfonds Vastgoedontwikkeling (commercieel vastgoed) kampte daarentegen met moeilijke marktomstandigheden. De stagnatie wordt veroorzaakt door grote voorraden kantoorruimte en de terughoudende opstelling van beleggers. De eerste tekenen van herstel zijn echter in zicht.

Reageer op dit artikel