nieuws

Nieuw rioolgemaal in Friese Heeg

bouwbreed

Het bouwbedrijf Hulsink Ootmarsum BV uit Ootmarsum begint volgende maand samen met Landustrie Sneek BV in opdracht van Waterschap Friesland met de bouw van een rioolgemaal met persleiding in Heeg. Met de realisering van dit project is ruim f. 175000 gemoeid.

Het afvalwater van de zuivelfabriek in Heeg zal via het nieuwe gemaal naar het hoofdgemaal in Heeg worden doorgepompt. Dat hoofdgemaal transporteert het dan via de al aanwezige persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Friesland in Bolsward. Bij het gereedkomen van het rioolgemaal en de aansluitende persleiding zal dan per dag ongeveer 300 kubieke meter afvalwater vanuit het bedrijf naar Bolsward worden afgevoerd.

Reageer op dit artikel