nieuws

Nieuw-Lekkerland krijgt milieuvlag

bouwbreed Premium

De Zuidhollandse Milieufederatie reikt vandaag de milieuvlag uit aan de gemeente Nieuw-Lekkerland. Dat gebeurt in het kader van de campagne ‘Preventie en hergebruik Bouw- en Sloopafval’. Nieuw-Lekkerland stelde als een van de eerste gemeenten hergebruik van dit afval in vergaande mate verplicht.

Nieuw-Lekkerland krijgt als derde gemeente de vlag uitgereikt. De Zuidhollandse Milieufederatie rekt het dundoek uit als blijk van waardering en aanmoediging aan gemeenten en bedrijven die een bijdrage leveren aan het verminderen van de hoeveelheid bouw- en sloopafval. De model-bouwver ordeniong van de VNG schrijft voor bouw- en sloopafval te scheiden in chemisch en nietchemisch afval. Soms moet ook puin apart worden gehouden. Volgens de Zuidhollandse Milieufederatie biedt dit model weinig stimulans voor hergebruik. Voorschrijven van scheiding in meerdere fracties leidt tot een grotere markt voor hoogwaardig herbruikbaar afval. Verplichting voorkomt dat bedrijven elkaar op dit gebied beconcurreren waardoor men de investering voor deze scheiding schrapt. Met het scheiden van afval krijgen bedrijven tevens inzicht in de vrijkomende hoeveelheden en soorten.

Nieuw-Lekkerland schrijft nu voor dat op alle bouw- en sloopwerken het afval moet worden gecsheiden in beton- en metselpuin, hout, metalen, glas, papier/karton, kunststoffen, bitumineuze stoffen, chemische stoffen en asbest.

Reageer op dit artikel