nieuws

Lisman: Houding Woerden leidde tot afblazen BICC

bouwbreed Premium

De gemeente Woerden is als enige verantwoordelijk voor het niet doorgaan van het Bouw Informatie en Congres Centrum (BICC)-po. Zij heeft een conflict met Ontwikkelings Combinatie BICC, gevormd door poontwikkelaar Lisman Inter Holding en Van Wijnen Nederland NV, in de hand gewerkt door onvoorwaardelijke ondertekening te eisen van het grondcontract.

Dit stelt ir. J.H.M. Lisman, directeur van Lisman Inter holding en lid van van de raad van bestuur van OCB, in een reactie op het artikel in Cobouw (17 mei 1993) over het afbreken van de onderhandelingen tussen gemeente en ontwikkelaar over het BICC.

De lezing van Lisman staat haaks op de visie van de Woerdense burgemeester Van Zwieten op het verbreken van de onderhandelingen. Volgens Van Zwieten had OCB op basis van de intentieverklaring die voor het BICC was afgesloten in 1992 al moeten overgaan tot de aankoop van de benodigde grond in het uitbreidingsplan Snel en Polanen. Dat gebeurde destijds niet, mede omdat enkele belangrijke partijen in het BICC-po (de deelnemers in het Intechnium) afhaakten en zelfstandig verder wilden gaan.

OCB kreeg vervolgens drie maanden uitstel en de gelegenheid een optie op de grond te nemen. Toen de ontwikkelingscombinatie zelfs niet bereid bleek die optie te willen nemen, was de maat voor Woerden vol. Van Zwieten na de laatste onderhandelingsronde: “We hebben geconstateerd dat deze poontwikkelaar geen BICC zal bouwen. De grond is bestemd als kantoorlocatie. Daar ke zich nu andere gegadigden voor melden.”

Onbuigzaam

Volgens Lisman is de werkelijkheid anders. De schuld voor het afbreken van de onderhandelingen ligt niet bij OCB, dat geen interesse zou hebben, maar bij de gemeente, die zich in de onderhandeling keihard en onbuigzaam opstelde.

De gemeente eiste van de combinatie dat zij onvoorwaardelijk akkoord zou gaan met het grondcontract dat OCB was voorgelegd. Pas in een later stadium zou eventueel over wijzigingen ke worden onderhandeld. Dat was voor OCB niet acceptabel. Zij wees ook de optievergoedingsovereenkomst die de gemeente voorlegde van de hand. Zon overeenkomst zou OCB f. 150000 per maand gaan kosten. Inmiddels heeft OCB in een brief aan het college van B en W van Woerden haar visie gegeven op de gang van zaken.

“Door uwerzijds dwang te zetten achter het tekenen van een grondovereenkomst en een -niet overeengekomen- optievergoeding-overeenkomst en door op een gezamenlijke bijeenkomst van alle betrokken partijen melding te maken van een spoedige -ten onrechte- ondertekeningsplicht door OCB heeft u een conflict in de hand gewerkt.”

Overigens legt OCB de schuld van het afhaken van Intechni um, dat volgens sommige bronnen zou zijn veroorzaakt door de persoonlijke opstelling van Lisman in de onderhandelingen met de Vereniging Nederlandse Installateurs, eveneens bij de gemeente. “Intechnium heeft zich teruggetrokken omdat u een alternatieve grondaanbieding heeft gedaan; de heer Lisman wordt zelfs schriftelijk bedankt door Intechnium voor zijn inzet bij het BICC-po.”

Interesse

De vraag is nu wat er met BICC gaat gebeuren. Lisman: “We hebben nog wel interesse in het po, maar geen vertrouwen meer in de gemeente.

Bij zon groot po moet je blindelings met elkaar om ke gaan. Dat is hier niet meer het geval.” Dat BICC zal worden gerealiseerd, staat voor hem echter buiten kijf: “Het moet er komen, waar dan ook.”

Op de vraag of OCB zal proberen de f. 3 tot f. 3,5 miljoen die reeds in het po zijn geinvesteerd op Woerden zal proberen te verhalen, weigerde Lisman ieder commentaar.

Reageer op dit artikel