nieuws

Kwestie Latei-Zwolle leidt tot juridisch onderzoek

bouwbreed

Stichting Latei heeft voor f. 18 de m2 gronden aangekocht in het uitleggebied Stadshagen in Zwolle.

Dat is 50% of f. 6 meer dan te doen gebruikelijk. Of hier sprake is van grondspeculatie kan echter nog niet worden beoordeeld. Daarvoor is eerst nader juridisch onderzoek noodzakelijk.

Dit antwoordt staatssecretaris Heerma op vragen van Tweede Kamerlid Versnel-Schmitz (D66).

Aanleiding voor de vragen vormt een conflict dat tussen de gemeente en Latei is ontstaan over de aankoop van 76 hectare grond in het uitleggebied Stadshagen en van Zwolle, waarover Cobouw eind februari berichtte.

Latei is opgericht door de Amersfoortse Stichting Centrale Woningzorg (SCW), een corporatie die voorop loopt in de verzelfstandiging van volkshuisvestend Nederland.

Doel van Latei is op commerciele basis poen buiten Amersfoort te ontwikkelen. De winsten die daarbij worden gemaakt vloeien terug naar de kas van SCW.

Met de aankoop van de Zwolse grond hebben Latei en SCW zich de woede van wethouder Meindertsma op de hals gehaald. Zij verwijt Latei grondspeculatie en prijsopdrijving.

De stichting zou tot 75% meer voor de grond hebben betaald dan in de regio gebruikelijk is.

De directeur van de stichting, B. van den Berg, wees de beschuldigingen in een reactie als “pertinent onjuist” van de hand.

Commotie

Alle commotie leidde tot kamervragen van Versnel, die opheldering wilde over de kwestie. Zij wilde weten of er inderdaad zoveel geld voor de grond is betaald door Latei, en of hier sprake is van grondspeculatie door een stichting die nauw is verbonden met een corporatie.

Dat laatste zou in strijd zijn met de afspraak, die Heerma heeft gemaakt met de Tweede Kamer, dat hij grondspeculatie door een woningcorporatie niet toe zou staan.

Inmiddels heeft de gemeente Zwolle Latei min of meer buiten spel gezet, door met Bouwfonds Vastgoed BV, Coorperatieve Bouwbedrijf Moes en Wilma Bouw een contract aan te gaan voor de aankoop van gronden in Stadshagen. Volgens wethouder Meindertsma is langs deze weg voldoende grond verkregen om zeker tot 2004 in de eigen woningbehoefte te ke voorzien.

Hoge prijs

Uit de antwoorden van Heerma op Versnel’s vragen blijkt dat door Latei inderdaad een voor Zwolse begrippen zeer hoge prijs voor de grond is betaald. De prijs van grond die door de gemeente in het verleden werd aangekocht, lag tot voor kort rond de f. 12 per m2.

Latei heeft voor haar vierkante meters f. 6 meer betaald.

Heerma is nog niet in staat te beoordelen of Latei in Zwolle gespeculeerd heeft en wat voor gevolgen dit heeft voor de woningcorporatie SCW. “Het oordeel of hier sprake is van grondspeculatie of een belegging in de toekomst is een subjectieve en hangt af van de positie die men inneemt en voorts de doelen die men nastreeft” , schrijft de staatsecretaris.

“De vraag of dit oordeel relevant is hangt af van de betekenis die uit hoofde van het rechtspersonenrecht en het fiscaalrecht aan de relatie tussen de SCW en de betreffende andere rechtspersoon (Latei, EH) moet worden toegekend.”

En daar kan Heerma pas weer een oordeel over vellen als advies is gewonnen van externe juridische deskundigen over de consequenties van de relaties tussen toegelaten instellingen (in dit geval is dat SCW) en andere rechtspersonen (hier de stichting Latei), dat vervolgens ter beoordeling is voorgelegd aan de Landsadvocaat.

Maatregelen

Als uiteindelijk blijkt dat zulke relaties een “niet acceptabel risico’ ke opleveren voor het vermogen van toegelaten instellingen, dan zal Heerma “de maatregelen nemen die nodig zijn om dit vermogen voor de sociale taakstelling van toegelaten instellingen voor de toekomst te bewaren” .

Tenslotte antwoordt Heerma op de vraag van Versnel over het voorkeursrecht van gemeenten bij de aankoop van grond in uitleggebieden. Het voorkeursrecht houdt in dat grond als eerste aan de gemeente te koop wordt aangeboden, maar geldt alleen in het stedelijk gebied. Versnel wil dit recht ook van toepassing verklaard zien op de uitleggebieden. Volgens Heerma heeft overleg tussen minister Alders en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ertoe geleid dat dit onderwerp deel moet uitmaken van een studie naar een breder grondverwervingsinstrumentarium. “Een hiervoor noodzakelijk onderzoek is inmiddels gestart.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels