nieuws

KvK Midden-Holland wijst slibstort bij Gouda af

bouwbreed Premium

De Kamer van Koophandel voor Midden-Holland wijst de drie locaties af die de Stuurgroep Hollandsche IJssel nader wil laten onderzoeken voor de stort van vervuild slib en zellinggrond uit de Hollandsche IJssel. De locaties liggen nabij het knooppunt Gouwe tussen Gouda en Waddinxveen.

De zogeheten locatie 41 nabij het gebied ’t Weegje in Gouda staat als stortplaats op de lijst.

Hetzelfde gebied staat eveneens op de nominatie te veranderen in een bedrijventerrein.

De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Moordrecht sloten daarvoor reeds een overeenkomst. Ook het rapport Groeien in het Groene Hart van dr.

H. van der Cammen noemt ’t Weegje een goede vestigingsplaats voor bedrijven. De Kamer van Koophandel onderschrijft deze visie. De provincie Zuid-Holland begon inmiddels met de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost.

Binnenkort volgt de vaststelling van de Nota van Beantwoording. Volgens de Kamer van Koophandel valt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te verwachten dat de provincie het gebied westelijk van ’t Weegje als bedrijventerrein zal aanwijzen.

Als gevolg daarvan dient deze locatie niet meer in het inperkingsbesluit voor te komen.

Logisch

Het convenant van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Moordrecht voorziet tevens in een uitbreiding van het veilingterrein aan de Bredeweg in oostelijke

hting. Ook deze ontwikkeling komt voor in de Nota Beslispunten, Herziening Streekplan Zuid-Holland Oost.

De KvK noemt uitbreiding van dit terrein in zuidelijke richting over de spoorlijn Gouda-Den Haag een logisch vervolg.

Daarmee komt de ontwikkeling terecht op locatie 37 uit het concept-inperkingsbesluit wat betekent dat ook deze eventuele stortplaats van de lijst moet verdwijnen.

Oostelijk van Zoetermeer moet volgens de plannen onder de naam Bentwoud een groot bos komen. Dit bos kent twee uitlopers in zuidelijke richting, waarvan een in de richting van de Krimpenerwaard. Mede door de voorgenomen woningbouw westelijk van Gouda komt deze groenstrook het best tot haar recht ten noorden van rijksweg 20 en ten westen van de Bredeweg. Daarmee verdwijnt ook locatie 32 uit het concept-inperkingsbesluit.

Blokkeren

Volgens de KvK is het gebied tussen Gouda, Waddinxveen en Moordrecht sterk in opkomst. Stort van slib, zellinggrond en baggerspecie mag deze ontwikkelingen niet op voorhand blokkeren. Door de slibstorten kan dat zon twintig jaar duren. Bovendien wordt volgens de Kamer nog al eens vergeten dat slibstort jaren achtereen een nauwelijks te vermijden overlast betekent.

Deze overlast doet zich voor in de vorm van stank en van een verdere belasting van de toch al volle genoemde wegen door vele en grootschalige transporten.

Reageer op dit artikel