nieuws

Houthandel steunt standpunt Greenpeace

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is het met Greenpeace eens dat er wettelijke importbeperkingen moeten komen voor tropisch hout.

Op grond van nationale en internationale regels bestaat een dergelijke beperking nog niet.

Mede daardoor noemt de VVNH de totstandkoming van het Convenant Tropisch Hout een aanvaardbaar alternatief.

Volgens de organisatie geen vrijblijvende afspraak maar een overeenkomst naar burgerlijk recht waaraan de ondertekenaars zich moeten houden.

Overleg mnet de houtexporterende landen vormt een integraal onderdeel van de verplichtingen die de partijen op zich nemen. Dat leidt ertoe dat vooralsnog eenzijdig te treffen maatregelen in Nederland neerkomen op de duurzaamheid van de bossen. Een strenge houding tegenover de producerende landen zal het uiteindelijke doel volgens de VVNH echter in de weg staan.

De organisatie vindt dat niet de producenten en de gebruikers van tropisch hout, maar de overheden de wettelijke beperkingen ke realiseren.

Reageer op dit artikel