nieuws

Friese bouw kan afval kwijt op De Gariperhoeke

bouwbreed

Friese bouwers ke de komende jaren hun bouw- en sloopafval blijven dumpen op het bestaande stort in de gemeente Tytsjerksteradiel. De stortplaats De Gariperhoeke bij het dorp Garyp mag namelijk tot zes meter hoogte worden volgestort. Dat betekent een extra opslagruimte voor 208000 ton bouw- en sloopafval. Op dit moment ke ondernemers hun afval nergens anders in Friesland kwijt. Een ander probleem betreft het beheer en onderhoud wanneer De Gariperhoeke wordt gesloten.

Deze taken ke op termjn aan de Stichting Nazorg worden uitbesteed maar daarvoor is wel geld nodig. Uit het storten van nog een 208000 ton afval kan het benodigde geld daarvoor worden verkregen.

Reageer op dit artikel