nieuws

Eisen vastgesteld voor milieukeur lampen en douches

bouwbreed Premium

De Stichting Milieukeur heeft voor twee produktgroepen de eisen vastgesteld:handdouches en lichtbronnen. Produkten die aan deze eisen voldoen, komen in aanmerking voor een milieukeur. De milieu-eisen zijn gebaseerd op onderzoeken waarin beide produkten ‘van de wieg tot het graf’ zijn geanalyseerd.

De eisen voor handdouches hebben betrekking op het waterverbruik, milieugevaarlijke stoffen in het produkt en de recyclebaarheid.

Voor lichtbronnen zijn er eisen geformuleerd over de energieefficiency, het gebruik van zware metalen (met name kwik en de toevoeging van cadmium), de radioactiviteit en de levensduur van de lamp.

Daarnaast zijn er voor beide groepen onder meer eisen op het gebied van de verpakking, de produktinformatie, de veiligheid en de kwaliteit.

Informatie over de procedure die leidt tot verlening van een milieukeur wordt gegeven door de NV Kema in Arnhem.

Reageer op dit artikel