nieuws

De wao-storm is inmiddels gaan liggen maar velen …

bouwbreed

De wao-storm is inmiddels gaan liggen maar velen zijn er nog niet van doordrongen dat de kabinetsplannen voor een nieuwe ziektewet even vergaande consequenties zullen hebben, zo signaleert HP/De Tijd. De voorstellen voor de nieuwe ziektewet behoren bij het ‘wao-pakket’ maar nog slechts weinigen zijn er zich van bewust dat ze net zo ingrijpend zijn als de wijzigingen in de wao zelf. Belangrijkste element is dat werkgevers hun werknemers bij ziekte de eerste drie tot zes weken zelf volledig moeten doorbetalen en geen beroep op het GAK ke doen.

De regeling dient als prikkel om het ziekteverzuim terug te dringen, maar het kabinet zou tevens een prikkel voor de verzekeraars moeten creeren.

Maar liefst twintig procent van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door wachtlijsen in de ziekenhuizen. De verzekeraars hebben er geen baat bij hier iets aan te doen. De bedrijven zijn immers ‘eigen risicodragers’. Bij het wachten op een operatie tikt de meter dus door.

Het eigen huis kost de Nederlandse overheid goud, zo stelt Elsevier. Van alle woningbezitters in de EG is de Nederlander het beste af. Critici verbazen zich over de steeds terugkerende discussie over het huurwaardeforfait die ongelooflijk veel tijd en energie kost. “Laat de overheid toch gewoon toegeven dat hier sprake is van een belasting op het huizenbezit. Dan kan ze vervolgens een percentage vaststellen en is de vermoeiende discussie over de rechtvaardiging van het forfait overbodig.”

Vrijwel nergens in Europa wordt, aldus Elsevier die de regelingen in diverse Europese landen vergelijkt, gediscussieerd over de vraag of een eigen huis een consumptiegoed is of een investeringsgoed. “Iedere econoom kan bevestigen dat een huis en de onderliggende grond investeringsgoederen zijn die duurzame opbrengsten ke genereren.”

Vrij Nederland schrijft over de ramp in de Botlek:anderhalf jaar geleden ontplofte bij DSM twee tanks met Bezoezuur. Het blad verbaast zich over het feit dat het bedrijf een deal heeft ke sluiten door een schikking van f. 290000 te betalen.

Ook de Arbeidsinspectie is niet tevreden: “In een openbare rechtszitting had je de kans gehad publiekelijk te laten zien wat er mis is in de organisatie van DSM. Die kans is nu verspeeld.” Ook de onderzoekers hadden niet verwacht dat DSM niet door de rechter vervolgd zou worden. “Zeven doden!

Voor het eerste werkten justitie, politie, Arbeidsinspectie en milieudienst eendrachtig samen aan het onderzoek. De bewijslast tegen DSM was duidelijk. Er werd echter niet doorgezet.” Een reportage over ‘de angsten van het Openbaar Ministerie.

In Hervormd Nederland deze week een uitgebreide reportage over de stijgende werkloosheid in Europa. Het blad laat enkele terzakekundigen aan het woord die oplossingen voor het probleem denken te hebben.

Volgens hoogleraar bedrijfskunde Hooringa van de TU Eindhoven bijvoorbeeld zouden in Nederland twee tot drie miljoen ‘bedrijfsbanen’ gecreeerd moeten worden. Dat kan door een drastische verlaging van de ‘excentriek’ hoge lastendruk op het bedrijfsleven. Volgens ontwikkelingskundige Wim Burger moet eerst maar een woren begonnen met het aanpakken van de verspilling.

Zoals de bouw van wat hij noemt ‘spiegelpaleizen’ (kantoorgebouwen) die maar vijftig jaar meegaan. Het zelfde geldt voor de verspilling van energie, voedsel en watergebruik.

Reageer op dit artikel