nieuws

Corporaties bespreken Volkshuisvesting oostelijk Europa

bouwbreed

De stichting Crossover uit Amsterdam houdt op 8 mei een bijeenkomst bij het NCIV in De Bilt. Aan de orde komen ervaringen van samenwerkingspoen van Nederlandse bedrijven en woningcorporaties met Oosteuropese organisaties.

De stichting behandelt momenteel 16 poen in Tsjechie, Slowakije, Slovenie en Oekraine. Aan dat laatste po verleent onder meer het Po Uitzending Managers van het NCW medewerking.

Het programma begint om 9.30 uur waarna diverse sprekers onderwerpen behandelen als ‘Gezamenlijke aanpak verwarmingsproblematiek in Noord-Bohemen’, ‘Woningrenovatie in Cesky’ Tesin’, ‘Kansen voor samenwerking in Rusland’ en ‘De kansen voor het bouwbedrijfsleven in Oost Europa.

Crossover steunt gemeenten, bedrijven en organisaties in oostelijk Europa bij de ontwikkeling van een nieuw volkshuisvestingsbeleid. Nederlandse corporaties die hieraan deel nemen, ondersteunen de leiding van deze organisaties met adviezen voor het maken van bedrijfs- en onderhoudsplannen, de inrichting van financieringsvormen, het voeren van de bedrijfsadministratie en een bewonersbeleid en voor de opzet van nieuwbouw- en renovatiepoen.

De Amsterdamse woningbouwvereniging Het Oosten sloot inmiddels een automatiseringsovereenkomst met de collega-organisaties Mir en Novy Domo uit het Tsjechische Brno.

Het gaat om een schenking van 40 pc’s die door de uitbreiding van het drie jaar oude netwerk van Het Oosten overbodig zijn geworden. De voorziening maakt gebruik van in het Tsjechisch vertaalde westerse programmas. De organisaties in Brno ke daardoor westerse programmas voor de administratie en het woningbeheer toepassen.

Nadere inlichtingen verstrekt Crossover via telefoon 0205221128 en fax 0206276840.

Reageer op dit artikel