nieuws

‘Afname kantoren is structureel’

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging van Poontwikkeling Maatschappijen (Neprom) is uitermate somber over de vastgoedsector. Uit een door de Neprom gehouden conjunctuurtest blijkt dat de verminderende vraag naar kantoorruimte structureel kan worden genoemd. Volgens de organisatie is het daarom van belang dat de poontwikkelaars zich meer op de woningmarkt gaan richten.

Deze markt biedt, zeker gezien de bouwopgave die er in het kader van de Vinex en het Trendrapport ligt, voor de poontwikkelaars goede perspectieven.

Het is echter, aldus de Neprom, wel noodzakelijk dat de bewindslieden Alders en Heerma eerst duidelijkheid geven over de beschikbare financiele middelen voor deze bouwopgave. Neprom-voorzitter Van Oosten is er van overtuigd dat de taakstelling op dit moment niet kan worden gehaald en dat keuzes – “hoe pijnlijk ook” – onontkoombaar zijn.

Lees verder pagina 3

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels