nieuws

Winstontwikkeling IBC stagneert door Belgen

bouwbreed Premium

De nettowinst van bouwer, poontwikkelaar en fabrikant van bouwelementen Koninklijke IBC is vorig jaar fors gedaald, van f. 11,3 miljoen tot f. 7 miljoen. De hoofdoorzaak is de problematische bouwmarkt rond Brussel. De produktieomzet steeg van f. 626,9 miljoen tot f. 651,1 miljoen, zo blijkt uit het vrijdag verschenen jaarverslag.

In een aanvulling bij het verslag wordt meegedeeld dat overeenstemming mag worden verwacht over verwerving van de Muwi Bouwgroep in Rotterdam door IBC. Muwi is voornamelijk werkzaam in de woningbouw, heeft ruim 500 mensen aan het werk en heeft vestigingen in Rotterdam, Amersfoort, Beek en Eindhoven. Muwi boekte vorig jaar een omzet van f. 200 miljoen en zal onder eigen naam blijven functioneren. Door de overneming groeit de omzet van IBC naar f. 850 miljoen en het aantal werknemers tot ruim 2200. De winst van IBC is verleden jaar niet evenredig met de omzet gestegen, in hoofdzaak doordat het in Belgie niet naar wens ging. De ontwikkeling van commercieel onroerend goed in en om Brussel viel sterk tegen. Het bedrijfsresultaat zakte hierdoor van f. 15,6 miljoen tot f. 12,3 miljoen en de kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) van f. 21 miljoen tot f. 17,5 miljoen. Na de piek van eind jaren tachtig voor de bouwnijverheid is nu slechts sprake van een beperkte groei dan wel van een inzinking in bepaalde sectoren. Vooral de nog hoge reele rente en de terughoudendheid aan de kant van beleggers hebben een negatieve weerslag op de investeringen, waaronder die in bedrijfs- en kantoorgebouwen. Voor het lopende jaar rekent IBC uit Best op een lichte verhoging van de omzet op eigen kracht en op handhaving van de nettowinst.

Reageer op dit artikel