nieuws

Utrecht krijgt meer geld voor stadsvernieuwing

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1

Een mogelijkheid is wellicht de inzet van de niet besteedde BWS-budgetten. “In Rotterdam blijft op dit moment een bedrag van f. 100 miljoen over.

Dat geld is echter op dit moment niet vrij inzetbaar” , aldus de woordvoerder.

De Haagse wethouder Noordanus merkte op dat de verdeelsleutel nog zal moeten worden “gerepareerd” , op het gebied van de grondproduktie-kosten.

“Er zal moeten worden uitgerekend wat de verschillen in de produktie van bouwgrond per gemeente zijn. De verdeelnota dient op de resultaten van dat onderzoek te worden aangepast.”

Wethouder Meindertsma van Zwolle, woordvoerster van de 23 middelgrote gemeenten, zei in een voorlopige reactie verheugd te zijn dat er meer vrijheid is verkregen bij de verdeling en men nu kan verevenen in de tijd. De wethouder wees er tevens op dat er een databank wordt ingericht met alle gegevens over de stand van zaken rond de stadsvernieuwing in de middelgrote gemeenten.

“Deze gegevens zullen we periodiek naar buiten brengen.

Zo hopen we het onderwerp hoog op de politieke agenda te ke houden.”

Reageer op dit artikel