nieuws

Schandaal in Belgie rond Kempense Steenkolenmijnen

bouwbreed

De Belgische senator Johan Weyts zegt “de grootste geldverspilling in Belgie sedert de Tweede Wereldoorlog” op het spoor te zijn gekomen bij de Kempense Steenkolenmijnen (KS) in Belgisch Limburg. Na de sluiting van de te kolenmijnen in Belgie vorige zomer heeft de NV KS met behulp van overheidsgeld geparticipeerd in bouw- en andere bedrijven. De bouw heeft herhaaldelijk tegen deze oneerlijke vorm van concurrentie geprotesteerd.

Senator Weyts eist van de Vlaamse premier Van den Brande een grondig en vooral onpartijdig onderzoek naar de vervalsing van de boekhouding, de dubieuze uitgaven, de creatie van zwart geld, actieve corruptie en vriendjespolitiek en zelfs intimidatie van werknemers bij het bedrijf. De justitie heeft niet gewacht op wat de politiek gaat doen en afgelopen weekeinde een inval gedaan bij KS in Houthalen en elders en het bedrijf verzegeld.

In Belgie werden de laatste kolenmijnen vorige zomer gesloten. KS bleef bestaan als overheidsbedrijf om nieuwe poen op te starten en werkgelegenheid te scheppen voor enkele duizenden ex-mijnwerkers. Het belangrijkste intiatief daarbij vormt het Fenix po om de toeristische troeven van de streek uit te buiten.

Ook participeert KS in een groot aantal bedrijven in de zwaar door werkloosheid getroffen provincie. Om de ‘reconversie mogelijk te maken kreeg KS van de overheid een bedrag toegestopt van bijna zes miljard gulden. Met dat geld heeft de KS-top flink gesjoemeld terwijl van het creeren van nieuw werk maar weinig terechtkomt, aldus Weyts.

Bijscholing

Verkeerd geinvesteerde miljarden, onder meer in een groot shopping center (het zogenoemde Fenix-po) dreigen de financiele ramp nog te vergroten. Bijzonder gebeten is de senator op de onlangs door zijn eigen raad van bestuur wegens ‘onregelmatigheden’ ontslagen directeur-ge neraal van KS, Peter Kluft. Die heeft volgens hem bezwarende documenten gestolen en verbrand, daarbij geholpen door personeelsleden van het bureau Arthur Andersen. Ook zou hij in het zwart tweehonderd ton kolen hebben verkocht voor ruim f.22 miljoen en een tijd lang het toegangsgeld van bezoekers die aan ondergrondse rondleidingen deelnamen hebben verduisterd, waarna het plotseling in de boekhouding opdook.

Kluft zou commissielonen aan vrienden hebben betaald en vette, maar onterechte premies hebben uitgekeerd aan enkele personeelsleden die ontslagen werden. Een ander directielid liet een kapitale villa bouwen door een aannemersbedrijf dat hij kort tevoren namens KS voor 55 procent had overgenomen. Weer een ander bedrijf kreeg f.825000 per jaar van KS om een knipselkrant te maken en directieleden van KS werden door het Amerikaanse bedrijf Wharton bijgeschoold voor een bedrag van ruim f.11000 per persoon per uur!

Snoepreisje

Ook het afscheidsfeest van een van de directeuren van KS liep flink uit de hand:het kostte bijna een halve ton. Topbaas Kluft bedreigde volgens senator Weyts ook personeelsleden met ontslag als ze bepaalde onregelmatigheden of gewone bedrijfsgegevens aan derden zouden bekendmaken.

De echtgenotes van de directieleden van KS vergezelden hun mannen op een snoepreisje naar Euro-Disney bij Parijs, en kregen elk nog een luxe lingerieset cadeau op kosten van de Belgische belastingbetalers.

Weyts eist dat het Hoog Comit van Toezicht, een onafhankelijke instelling die het overheidsapparaat controleert, de “KS-stal uitmest” . Hij wil niets weten van een onderzoek door de Gewestelijke Investerings Maatschappij van Vlaanderen (GIMV) en Gimvindus, de industrie-investeringenpoot van de GIMV omdat in de top hiervan ook directieleden van de KS zitten. De Vlaamse premier Van den Brande had daartoe opdracht gegeven.

Maar sedert de onthullingen van senator Weyts weet de Vlaamse regering niet goed meer hoe ze het gesjoemel bij KS moet aanpakken. Er is ook een bedrijfsrevisor aangesteld om de boekhouding te controleren, maar die heeft laten weten dat hij veel langer tijd nodig heeft om de klus te klaren dan de twee weken die hij daarvoor gekregen heeft.

Reageer op dit artikel