nieuws

PvdA wil tijdelijke regeling aftrek onderhoudswerken

bouwbreed

De PvdA wil dat er een tijdelijke regeling komt voor de aftrek van de arbeidskosten die zijn gemoeid met onderhoudswerkzaamheden aan het eigen huis, los van de systematiek van het huurwaardeforfait, en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1993.

Na drie jaar moet de regeling worden geevalueerd en zo mogelijk en indien wenselijk definitief worden ingevoerd. Dan is ook het moment aangebroken dat de systematiek, op basis waarvan het huurwaardeforfait wordt vastgesteld, dient te worden aangepast. In de huidige systematiek wordt het onderhoud van het bruto huurwaardeforfait afgetrokken.

Bovenstaande bleek uit de bijdrage van PvdA-woordvoerder Melkert aan een mondeling overleg dat de Vaste Kamercommissie van Financien voerde met staatssecretaris Van Amelsvoort over het huurwaardeforfait.

Voor Melkert hadden de VVD, CDA en D66 al blijk gegeven van de nodige scepsis over de haalbaarheid van het PvdA idee. VVD-er De Korte achtte het onmogelijk het plan in te voeren zonder dat het huurwaardeforfait wordt verhoogd.

De Jong van het CDA nam zelfs -onder verwijzing naar eenzelfde discussie die in 1981 was gevoerd over dit onderwerp- stelling tegen het voorstel van de coalitiepartner.

D66-er Ybema wees Melkert erop dat ondoordachte voorstellen tot ongewenste maatschappelijke effecten ke leiden en vroeg om snelle duidelijkheid.

Melkert hield ondanks de twijfels bij de fracties vast aan het voorstel, en vroeg of de regering bereid is een dergelijk voorstel uit te werken.

Bij het sluiten van deze krant had staatssecretaris Van Amelsvoort nog niet geantwoord.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels