nieuws

Opening Kanaaltunnel vertraagd door bouwers

bouwbreed

De opening van de Kanaaltunnel tussen Groot-Brittannie en Frankrijk wordt naar alle waarschijnlijkheid naar volgend jaar verschoven. Hierdoor heeft Eurotunnel, de onderneming die de Kanaaltunnel beheert, een bedrag van Bpnd 850 miljoen (ruim f. 2,3 miljard) extra nodig, aldus Sir Alistair Morton, de bestuursvoorzitter van Eurotunnel.

Wanneer de tunnel opengaat, durfde Morton niet te voorspellen. Hij zei afhankelijk te zijn van Tranch Manche Link, (TML) de groep van vijf Britse en vijf Franse bouwbedrijven, waarmee Eurotunnel al geruime tijd overhoop ligt over de uit de hand gelopen bouwkosten.

De opening die oorspronkelijk voor volgende maand op het programma stond, maar al werd uitgesteld tot december van dit jaar, zal volgens de bij de bouw betrokken banken pas in februari 1994 plaatsvinden.

Dan ke de eerste vrachttransporten door de tunnel.

Het reizigersvervoer zal volgens de banken pas in april 1994 van start gaan.

Door het uitstel van de opening heeft Eurotunnel de inkomsten uit het gebruik van de railverbinding over 1994 moeten herzien van Bpnd 504 miljoen tot Bpnd 260 miljoen. De inkomsten voor 1995, die op Bpnd 662,5 miljoen zijn geraamd, zijn niet aangepast.

Het totale bedrag dat is gemoeid met de aanleg van de Kanaaltunnel is in de loop der jaren opgelopen van Bpnd 4,87 miljard bij het begin tot Bpnd 7,49 miljard nu (tegen het huidige prijsniveau). Eurotunnel verwacht dat wanneer de verbinding in februari in gebruik kan worden genomen dit bedrag verder zal zijn gegroeid tot Bpnd 8,5 miljard (f. 23,5 miljard).

Eurotunnel zal deze zomer gesprekken voeren met de Britse en Franse autoriteiten over extra gemaakte kosten en mogelijke inkomstenderving als gevolg van regeringsbesluiten. In het verleden heeft Eurotunnel voor extra kosten de regeringen verantwoordelijk gehouden in verband met extra veiligheidsmaatregelen die tijdens de bouw moesten worden ingepast. Ook de later dan voorgenomen afschaffing van het belastingvrij winkelen op veerboten, waardoor deze aantrekkelijker worden voor de reizigers, zouden Eurotunnel een verlies aan inkomsten opleveren.

Ook is Eurotunnel van plan compensatie te eisen van British Rail voor het uitstel van de aanleg van een snelle-treinverbinding naar Londen.

Reageer op dit artikel