nieuws

Onderzoek naar afdak boven deel van A16

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht onderzoeken de mogelijkheid een deel van de A16 te overkappen.

De zogenoemde ‘overhuiving’

moet een einde maken aan de geluidoverlast van de woningen en flats pal naast de rijksweg.

Metingen tonen aan dat de geluidbelasting van sommige huizen in de Dordtse wijk Wielwijk 73 decibel bedraagt, terwijl in de Wet geluidhinder als maximum 60 wordt genoemd.

Een gewoon geluidsscherm brengt geen uitkomst voor de flats. Vandaar dat naar een speciale constructie wordt omgekeken. Die overhuiving moet de oostelijke weghelft van de A16 gedeeltelijk afdekken. De gemeente Dordrecht heeft voor het po een prijsvraag uitgeschreven. De opdracht is om een oplossing te verzinnen die niet alleen functioneel is, maar ook kan worden aangebracht zonder dat het verkeer over deze drukke noord-zuidverbinding hoeft te worden omgeleid. VROM betaalt de kosten van de aanleg van dit 1 km lange scherm. Het streven is de kosten binnen de f. 10 miljoen te houden.

Reageer op dit artikel