nieuws

Nieuwe publikatie voor berekenen warmteverliezen

bouwbreed

Bij het ISSO is publikatie4 ‘Bepaling van het benodigde vermogen van verwarmingsinstallaties’ verschenen.

De nieuwe publikatie van het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties bevat de nodige formules en de te hanteren basisgegevens en rekenschemas voor het uitvoeren van warmteverliesberekeningen volgens NEN 5066.

De publikatie gaat uitvoerig in op de verschillende onderdelen van de berekening, zoals het transmissiewarmteverlies, het ventilatiewarmteverlies en een opwarmtoeslag om na een periode van nachtverlaging of bedrijfsbeperking weer op te warmen. Het geheel wordt met voorbeelden toegelicht.

Met deze publikatie4 vervallen de eerdere ISSO-publikaties4.

De publikatie is te bestellen bij ISSO te Zoetermeer, telefoon 079-214402, fax 079210702.

Reageer op dit artikel