nieuws

Limburg bepleit groter fraudeteam

bouwbreed

Secretaris J.Ch.M. Gerwert van het NVOB-gewest Limburg ondersteunt het pleidooi van de Limburgse politiek om het fraudeonderzoek met betrekking tot de wegenbouw in deze provincie grondig en snel uit te voeren.

Vrijwel alle fracties in provinciale staten hebben aangedrongen op forse versterking van het rechercheteam dat inmiddels ruim een jaar bezig is met het onderzoek naar omkoping van bestuurders en ambtenaren door aannemers. Het team wordt geleid door de Maastrichtse officier van justitie mr. J. van Atteveld maar die is voor deze omvangrijke zaak niet vrijgesteld. Hij is en blijft daarnaast ook belast met andere werkzaamheden.

Capaciteitsprobleem

Mr. Van Atteveld heeft beaamd dat er sprake is van een capaciteitsprobleem wat betreft het onderzoek in de smeergeldaffaire. De Limburgse politiek wil op zo kort mogelijke termijn een gesprek met minister Hirsch Ballin van Justitie. De bewindsman zal in dat overleg worden gevraagd om meer middelen uit te trekken ten behoeve van het fraudeonderzoek.

Gerwert schaart zich achter dat pleidooi. “Dat zou er een goede zaak zijn. Het onderzoek naar corruptie in de Limburgse wegenbouw duurt nu veel te lang. Dat moet sneller en grondiger gebeuren. Dat is in het belang van alle partijen:bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie, het bouwbedrijfsleven in Limburg en feitelijk de hele economie in onze provincie. Als die versterking van het onderzoeksteam er niet komt blijven we wellicht nog jaren opgescheept zitten met publiciteit. En daar moeten we van af. Die publiciteit is slecht voor de bouw en voor Limburg als geheel” , vindt hij.

Crisisberaad

Inmiddels heeft burgemeester H. Riem van de gemeente Brunssum zijn functie toch tijdelijk neergelegd. Hij heeft dat gedaan op verzoek van de Limburgse commissaris der koningin ing. E. Mastenbroek. Riem wordt ervan

dacht steekpenningen te hebben aangenomen van de wegenbouwer Baars.

De woning van Riem is door een rechercheteam grondig doorzocht. De PvdA in Limburg is geschokt door de nieuwste ontwikkellingen in de smeergeldaffaire. In een na een crisisberaad uitgegeven verklaring zegt de partij “dat het overduidelijk is dat het openbaar bestuur en de politiek in het algemeen grote schade lijden.”

Reageer op dit artikel