nieuws

Kolom opnemen in element leidt tot minder montage

bouwbreed

Het opnemen van de kolommen in prefab betonnen gevelelementen leidt tot een aanzienlijke vermindering van het montage-werk. Bovendien verhoogt het de veiligheid:tijdens het plaatsen omdat er minder te monteren valt en direct na het plaatsen omdat de elementen direct een veilige borstwering vormen.

Prefab beton Frans van Velden Dat blijkt bij de bouw van he kantorencomplex Haagse Poort te Den Haag. Het idee om de kolommen op te nemen in de prefab betonnen gevelelementen is afkomstig van Lingen Beton BV te Papendrecht, in samenwerking met Voormolen Bouw BV, een van de aannemers van de Bouwcombinatie Haagse Poort. De andere betrokken aannemers zijn Ballast Nedam Utiliteitsbouw, Boele & Van Eesteren en Dura Bouw BV. Grabowsky & Poort treedt op als constructeur. Volgens het oorspronkelijke ontwerp van de architect, ir. R. Ligtvoet van Kraaijvanger Architecten te Rotterdam, zouden de gevels opgebouwd worden uit kolommen, met daartussen borstweringen en penanten. Al die onderdelen zouden afzonderlijk geprefabriceerd worden en op de bouw gemonteerd.

Injecteren

In overleg is dit concept zo aangepast, dat de kolommen, borstweringen en penanten in een gang geprefabriceerd worden. De onderdelen van de gevel worden niet tussen de kolommen gemonteerd, maar vormen een geheel met de kolommen. Een standaard gevelelement voor de Haagse Poort ziet er nu als volgt uit:een kolom, met aan weerszijden een blad met raamopeningen. Het plaatsen van de elementen is een kwestie van het stellen, onderkauwen en injecteren van de kolom. Elke kolom is van boven voorzien van gaines. Door de tussen de gevelelementen ingeklemde breedplaatvloer worden stekken geplaatst. Na het stellen van de kolom worden de gaines geinjecteerd met mortel, via injectiekanalen in de bovenste kolom. Op die manier worden de kolommen aan elkaar gekoppeld. De bladen ter weerzijden van de kolommen vormen de gevel, die dus geen extra montage vraagt.

De voegen tussen de elementen bevinden zich halverwege het stramien van de kolommen.

Deze aanpak heeft grote voordelen. De binnenzijde van de gevel is glad, zonder naden en oneffenheden, het aantal af te dichten voegen is gering, en het aantal onderdelen en daarmee de kans op beschadiging is klein. Na plaatsing van de gevelelementen worden de raamopeningen voorzien van tijdelijke kozijnen en kunststof folie. Er kan dus direct wind- en waterdicht gewerkt worden.

Continuiteit

Het kantorencomplex Haagse Poort is een groot po, bestemd voor Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij. De bouwsom bedraagt ca. f.240miljoen.

Het complex bestaat uit een hoogbouw van 18 verdiepingen, een boogconstructie over de Utrechtsebaan (de autosnelweg naar het centrum van Den Haag) en een drietal lagere bouwdelen.

Het is niet het eerste grote po waarvoor Lingen Beton de prefab elementen levert. Ook bij het computercentrum en het kantorencomplex Delftse Poort te Rotterdam, beide in opdracht van Nationale Nederlanden, was Lingen Beton betrokken. “Grote opdrachten zijn goed voor de continuiteit” , aldus F.W. Lingen, directeur van Lingen Beton. “Een nog grotere opdracht vormen de produktie en montage van ele menten voor de Triport kantoren te Schiphol. Bijzonder is, dat ook de kelder van het Triport po in prefab beton wordt uitgevoerd. De produktie is inmiddels gereed en de montage loopt nog tot de bouwvak. De Haagse Poort is eind van dit jaar gereed.”

Windverlet

Op het tasveld van Lingen Beton staat inmiddels een voorraad elementen voor de Haagse Poort. “Er zijn in januari nogal wat vrachten afgemeld wegens de wind” , legt Lingen uit. “Regenverlet stond wel in het bestek, maar windverlet niet. De Haagse Poort wordt vlak naast de spoorlijn gebouwd, en de kranen mogen niet met een last over de spoorbaan draaien. Bij westenwind bestaat al gauw het risico, dat er een last boven het spoor gedreven wordt. Dat heeft tot windverlet geleid.” Niet alleen bij de fabriek staan elementen gereed. Op de bouwplaats worden ze in een tussenopslag geplaatst, zodat het niet kan voorkomen dat bepaalde elementen niet voorhanden zijn.

Een verhaal apart is de boogconstructie over de Utrechtsebaan. In Cobouw is hier reeds uitgebreid aandacht aan besteed. “Voorzover ik weet is dit het eerste gebouw over een autosnelweg in Nederland” , aldus Lingen. “Het plan was eerst om de weg af te sluiten en de betonnen elementen hier in enkele nachten aan de staalconstructie op te hangen. Vanwege de hoge kosten is echter gekozen voor een noodbrug, met een mat om eventueel vallende voorwerpen op te vangen.”

De stalen boog wordt eerst in het midden belast, daarna wordt de constructie van twee zijden opgebouwd. De onderzijde van de boog wordt als het ware een groot venster. De beide gevels bestaan uit prefab betonnen elementen, elk aan twee nokken opgehangen en bevestigd met doken, aangegoten met gietmortel. Tussen de gevelelementen komt een kitvoeg.

Duits cement

Lingen Beton gebruikt voor alle elementen Duitse cement, vanwege de zeer gelijkmatige en lichte kleur. De kwaliteit van het beton is B55 en de toeslagstof is grind. Overigens is Lingen Beton ook fabrikant van betonnen putten en andere hulpstukken voor rioleringen.

Daarbij maakt men wel gebruik van Nederlands cement.

Per 1 mei verplaatst Lingen Beton de produktie van de kleine betonprodukten van het centrum van Papendrecht naar een terrein, dichtbij de prefab fabriek. De produktie van prefab elementen krijgt meer ruimte door de aankoop van extra terrein, de bouw van een hal en uitbreiding van de kraanbaan boven het tasveld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels