nieuws

Injectiemachine met gevoel voor juiste mengverhouding

bouwbreed Premium

Reparatie van scheuren in betonnen en gemetselde (onderwater)constructies is een gespecialiseerd werk, waarbij in het algemeen een uit twee componenten bestaande vulhars wordt geinjecteerd.

Voor dit soort werkzaamheden heeft Dutch Underwater Contractors (Duc) Trading BV uit Urk een injectiemachine ontwikkeld die ten opzichte van inmiddels gehanteerde apparatuur een aantal technische verbeteringen kent.

Kenmerkend voor het nieuwe injectiesysteem is de mengnauwkeurigheid van de gebruikte componenten, een zaak die voor de kwaliteit en goede uitharding van de epoxy van groot belang is. Daar in de praktijk bij 90% van de gebruikte harsen de noodzakelijke mengverhouding 2:1 bedraagt, is de DUC injectiemachine standaard hierop ingesteld. Door het verwisselen van kettingwielen is het echter mogelijk andere mengverhoudingen te creeren en derhalve met andersoortige epoxies te werken. Het ombouwen van deze modulair opgebouwde machine kan in korte tijd gebeuren en ook het onderhoud is weinig omslachtig.

Niet alleen de verhoudingen van de componenten zijn instelbaar, ook de werkdruk is met een regelbare drukschake laar traploos in te stellen tussen 2 en 20 bar. Bij het bereiken van de vooraf ingestelde werkdruk, schakelt de machine automatisch uit. Na een drukval van ongeveer 1,5 bar wordt de machine weer ingeschakeld. Wanneer onder bepaalde omstandigheden het werken op handbediening, buiten de drukschakelaar om, de voorkeur heeft, kan de bijgeleverde afstandsbediening worden gebruikt. De totale tankinhoud bedraagt 8+4 liter. Dat is, zoals inmiddels uit beproeving is gebleken, voldoende voor een acht-urige werkdag.

Bij een maximum opbrengst van de pompen bedraagt de capaciteit ca. 16 liter per uur. De fijnmechanische pompen werken op een laag toerental zodat de injectiemachine minimale afwijkingen levert in de mengverhouding. Doordat het mengproces van de twee componenten niet in de machine zelf gebeurt, maar in de mengkop aan het uiteinde van de twee toevoerleidingen wordt economisch omgesprongen met de te mengen componenten. Bij beeindiging van de werkzaamheden dient derhalve alleen de mengkop te worden gereinigd:en dat neemt niet meer dan drie minuten in beslag. De DUC groep houdt bezig zich al geruime tijd met betonreparatie, voornamelijk van onderwaterconstructies.

Voor dit soort werk hanteert het bedrijf een scala van injectieharsen die door DUC Trading ook voor andere reparatiebedrijven op de markt worden gebracht.

Reageer op dit artikel