nieuws

Houthandel heeft tweejarige cao

bouwbreed

Collectieve wao-reparatie voor gezamenlijke rekening, beheersing van de vut-kosten,invoering van deeltijdvut en halfjaarlijkse loonsverhogingen zijn de meest in het oog springende zaken, die zijn terug te vinden in het principe-akkoord voor een tweejarige cao voor de houthandel.

Arbeidsvoorwaarden Gerrit van Oosten De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen en de bouwbonden van FNV en CNV hadden maar twee onderhandelingsronden nodig om voor de circa 9000 werknemers in deze branche tot nieuwe arbeidsvoorwaarden te komen.

Die gaan in per 1 mei van dit jaar en gelden tot 1 mei 1995.

Besloten is het wao-gat collectief te herverzekeren via het Bedrijfspensioenfonds voor de houthandel. De premie komt voor de helft voor rekening van werkgevers met een maximum van 1%. Die werkgeverspremie wordt gedeeltelijk gecompenseerd door verlaging van een aantal werkgeversheffingen en door een andere premieverdeling voor het pensioenfonds. Dat komt in totaal neer op 0,52%. De huidige bovenwettelijke aanvullingen op de wao-uitkering blijven bestaan.

De lonen worden per 1 juli en eveneens per 31 december van dit jaar met 1% verhoogd. Per 1 juli volgend jaar volgt een verhoging met 1,75%, terwijl de lonen per 31 december 1994 nog eens met 1,5% omhoog gaan. De werknemers krijgen aan het eind van dit jaar bovendien een eenmalige uitkering van 0,5%.

Besloten is een werkgroep maatregelen te laten uitwerken, gericht op beheersing van de vut-kosten voor de langere termijn. Per 1 januari 1994, zo is besloten, zullen de vut-uitkeringspercentages als volgt worden gewijzigd: 75% bruto voor 58-, 59- en 60jarigen (was 85% bruto); 80% bruto voor 61- en 62-jarigen (was 80 % bruto) en 85% bruto voor 63- en 64-jarigen (was 75% bruto). Het uitkeringspercentage blijft gedurende de hele vut-periode ongewijzigd.

Per 1 januari 1994 wordt bovendien een deeltijd-vut ingevoerd.

In verband met de werkgelegenheidssituatie wordt zowel aandacht besteed aan het creeren van arbeidsplaatsen voor vrouwen, allochtonen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten als ook aan banenpools en outplacementactiviteiten.

Reageer op dit artikel