nieuws

Hong Kong bepleit bij China bouw vliegveld

bouwbreed

Een groep zakenlieden uit Hong Kong heeft de Chinese leiders gevraagd de belemmeringen op te heffen omtrent de aanleg van infrastructurele poen zoals het vliegveld Chek Lap Kok.

De groep hoopt dat China ondanks het politieke meningsverschil met Groot-Brittannie de schade aan Hong Kongs economie zo klein mogelijk houdt.

Zou China economie en politiek los van elkaar zien en vooral de realisatie van Chek Lap Kok steunen dan brengt het land volgens de zakelijke groep een aanzienlijke dynamiek teweeg in Hong Kong.

Andere belangengroepen uit het zakelijke leven van de Britse kroonkolonie dienden een soortgelijk pleidooi in bij Chinas bestuur.

Intussen hebben adviseurs in opdracht van het bestuur van Hong Kong een bouwplan opgesteld voor een spoorlijn tussen de containerhaven van de kroonkolonie en China. De lijn bedient het goederen- en reizigersverkeer en vergt een investering van om en nabij f. 5,7 miljard. De lijn moet deel uitmaken van een nieuw en gerenoveerd spoornet. China dient het plan echter goed te keuren.

In Hong Kong bestaat vooralsnog weinig twijfel over de noodzakelijke instemming omdat de lijn China een snelle verbinding geeft met de contai nerhaven. De studie begon in december 1991. China kreeg de plannen inmiddels aangeboden maar gaf tot op heden nog geen commentaar. Tot aan juli ke de betrokkenen gebruik maken van de inspraakprocedure. Naar verluidt zal het bestuur van Hong Kong binnen twee jaar uitsluitsel geven over het al of niet uitvoeren van het plan. Het werk zou uiterlijk in 1996 tot uitvoering moeten komen. In het verlengde van dit plan ligt de aanleg van een lijn in het zuiden van Hong Kong Eiland. De investering beloopt zon 1,4 miljard.

Het po staat evenwel niet hoog op de ranglijst. Andere poen betreffen onder meer een verbinding tussen Hong Kong Eiland, Lantau, Tuen Mun en Tin Shui Wai.

In Hong Kong begon inmiddels ook de sloop van de Ommuurde Stad op Kowloon. Het werk zal ruim een jaar in beslag nemen en de 2,7 hectare sloppenwijk gereed maken voor nieuwbouw.

Bij elkaar gaat het om 350 gebouwen waarvan het grootste deel in de jaren zestig ontstond. De bouwkundige toestand is zo slecht dat de sloopaannemers verwachten twee maanden eerder het po te ke opleveren. De afbraak vergt een investering van f. 10,5 miljoen. Aanvankelijk was het de bedoeling de bebouwing met explosieven op te ruimen. Deze methode zou echter een forse vervuiling met zich meebrengen voor de nabij gelegen woonwijken en het vliegveld Kai Tak.

Reageer op dit artikel