nieuws

Haitsma vraagt octrooi op stortproces prefab beton

bouwbreed Premium

Haitsma Prefab Beton heeft octrooi aangevraagd op een nieuwe techniek van betonstorten, waarmee meer complexe elementen ke worden gemaakt dan voorheen. De techniek wordt toegepast bij de produktie van trapvormige elementen voor de tribunes van het WillemII stadion te Tilburg.

De octrooi-aanvraag betreft het vullen en ontluchten van de bekisting. Over de specificaties wil Haitsma niets kwijt, evenmin als over de samenstelling van de betonspecie. De vorm van de mal is opmerkelijk. Niet alleen de bovenzijde is trapvormig, maar ook de onderzijde.

Het element is daardoor over de hele oppervlakte niet dikker dan 10 cm. “Zodoende hebben we minder beton nodig. Dat scheelt behoorlijk in gewicht” , aldus S. Hokwerda, directeur van Haitsma Prefab Beton.

“Toen we de opdracht kregen hebben we meteen gekeken of het mogelijk was meerdere Lvormige elementen aan elkaar te storten. Toen bleek, dat we zo licht en met een zo geringe doorsnede konden werken, hebben we zelfs drie delen aan elkaar verbonden.” De trapvormige elementen wegen niet meer dan 8500kg., hebben een inhoud van 3,5m, een breedte van 2,60 meter en een lengte van iets meer dan 8 meter.

Smalle kist

In de fabriek in Harlingen staan drie mallen. Aan het eind van elke ochtend wordt het beton gestort, de volgende ochtend wordt het element eruit getakeld en de bekisting schoongemaakt voor de volgende stort. Bij de ontwikkeling van het stortprocede liep Haitsma tegen verschillende problemen aan, bijvoorbeeld bij het inbrengen van de betonspecie in de mallen. “Niet alleen moet de lucht uit de smalle kist ke ontsnappen, ook moet ontmenging van het mengsel worden voorkomen.

Grindnesten heb je zo maar” , aldus Hokwerda. Omdat de elementen relatief licht zijn, kon ook de draagconstructie van de tribunes minder zwaar worden uitgevoerd. De elementen worden eenvoudig door middel van een dook-verbinding aan de draagbalken bevestigd. Deze balken lopen van de begane grond tot een kolom van 16 meter hoogte en worden halverwege ook door een kolom ondersteund. Tussen de kolommen komt een vloer voor utiliteitsvoorzieningen en aan de hoge kolommen wordt tevens het stalen tribunedak bevestigd.

Groot-Brittanie

Voor het stadion in Tilburg produceert Haitsma in totaal 280 elementen. De elementen zijn zo ontwikkeld, dat met dezelfde produktiemiddelen meerdere stadions ke worden gebouwd. De mallen zijn dus over meerdere projekten af te schrijven. Haitsma en Ballast Nedam Utiliteitsbouw, de hoofdaannemer van het WillemII stadion, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het prefab-concept ook voor andere stadions toe te passen.

In verband met de aangescherpte eisen voor voetbalstadions verwachten beide bedrijven een explosief groeiende markt.

Ook Groot-Brittannie komt wat dat betreft in beeld. Haitsma zal de produktie van zitelementen voor de Britse markt overigens niet zelf ter hand nemen, omdat het vervoer over zee te duur zou zijn. Hokwerda gaat ervan uit, dat het produkt in licensie door een Engelse fabriek wordt gemaakt. “De Britten construeren op het moment voornamelijk met in het werk gestort beton. Maar misschien ke wij een stuk know-how inbrengen” , aldus Hokwerda.

Persbureau Noordoost/Peter Wouda.

Reageer op dit artikel