nieuws

Groothandel Roelfsema naar NBM-Amstelland

bouwbreed

Bouwer NBM-Amstelland neemt voor een onbekend bedrag de groothandel Roelsema Beheer uit Hoogersmilde over. De aankoop wordt deels gefinancierd met kapitaal uit Engeland. NBM-Amstelland integreert Roelfsema -eigenaar van een tiental bedrijven- in de divisie Handel & Toelevering, waar ook Gamma deel van uitmaakt. Hierdoor ontstaat de grootste leverancier van bouwmaterialen, die voor een meerderheid in Nederlandse handen is.

De groothandels voor bouwmaterialen in Nederland worden gedomineerd door Engelsen, Ieren, Duitsers en Belgen.

“We willen minder afhankelijk worden van het grillig verloop van de Nederlandse economie.

Om dit te bereiken verbreden we onze activiteiten op het vlak van handel en toelevering aan de bouwnijverheid. NBM-Amstelland moet een bouw- en handelsconcern worden” , verklaarde Andre Baar, voorzitter raad van bestuur, NBM-Amstelland, met vooral de nadruk op en.

“Ons doel is dat minimaal 25 procent van de omzet uit de hoek van handel en toelevering komt. Over 1992 is dat nog 12,6 procent geweest.” Zijn bedrijf lichtte gisteren de financiele resultaten over 1992 toe.

Om de balansverhouding niet te verstoren, met de overname is meer dan honderd miljoen gemoeid, is er een constructie verzonnnen die tot ver over de landsgrens reikt. Via Wasbos Holding van drs. C.J. de Bruin RA, dit bedrijf heeft een belang van 5 procent in het beursfonds, kwamen Baar c.s.

uit bij de Engelse financier Charterhouse. Overigens heeft deze Engelse instelling een alliantie met het Nederlandse financieringsbedrijf Indofin. De Bruin voert hier de directie van. Na de overname blijft het garantievermogen in relatie tot het balanstotaal rond de 26 procent hangen. Het is het zelfde percentage als over 1992.

Baar: “In Nederland waren geen financiers te vinden. In de nieuw te vormen sub-holding, NBM-Amstelland Handel & Toelevering Beheer, neemt Charterhouse een belang van 35 procent en betaalt daarvoor f. 65 miljoen. De rest van de aandelen is in handen van NBM-Amstelland.”

Voordat men tot aankoop overging, heeft de Amstellanddirectie met vijf andere groothandels overnamegesprekken gevoerd. Die gesprekken liepen vast op de prijs of de zittende directie. “Er wordt ons bijna wekelijks een bedrijf aangeboden” , verklaart Pieter van den Broecke, belast met de handelsactiviteiten. “We praten uitsluitend met de grote.

Via Baar, die commisaris is van Roelfsema Beheer kwamen we in gesprek met de familie Roelfsema.”

Grote onbekende Binnen de bouwnijverheid is Roelfsema Beheer vooral in het noorden en oosten van Nederland bekend. In betrekkelijke stilte kon dit familiebedrijf zich ontwikkelen tot een groothandel van bouwmaterialen en producent van onder andere kalkzandsteen met een omzet van f. 226,9 miljoen in 1992.

Het bedrijfsresultaat vorig jaar was f. 17,3 miljoen, terwijl de nettowinst opliep van f. 10,24 naar f. 13,7 miljoen.

Directeur J.F. Redeker van Roelsfsema kon voor het ter perse gaan van deze krant geen reactie geven op de overname.

Roelfsema wordt samengebracht met de NBM-handelsdochters Stoel Van Klaveren en Wagener. Deze twee realiseerden vorig jaar bij een omzet van f. 193,7 miljoen een nettowinst van f. 6,88 miljoen.

Van den Broecke: “We willen tot de drie grootste leveranciers in bouwstoffen in Nederland worden. Met een geschatte omzet van f. 470 miljoen slagen we daar goed in.”

Bakermat De andere activiteiten, de bakermat van het bedrijf is de bouw, ontwikkelden zich het afgelopen jaar matig. Weliswaar droegen alle vijf divisies bij aan de winst, maar rond de tien bedrijven leden verlies.

Daarnaast groeiden de omzetten van de divisies maar pover.

De inkomsten van de pas gereorganiseerde divisie NBM-Amstelland Infrastructuur & Milieu liep met slechts f. 20 miljoen op tot f. 623 miljoen.

De moeilijke gww-markt kreeg van Baar de schuld, en het feit dat steeds meer niet-gww-bedrijven in deze markt gaan operen. De omzet uit de utiliteitsbouw liep met f. 29 miljoen terug tot f. 477 miljoen.

“Voor dit onderdeel maken we ons geen zorgen” , aldus Baar.

“De orderportefeuille voor ubouw heeft zich de eerste twee maanden van dit jaar goed ontwikkeld. Het beleid voor de bouwbedrijven blijft de komende jaren gericht op autonome groei en het verbeteren van het rendement.”

Na een dure ervaring in het buitenland in de jaren tachtig heeft het bedrijf eerst de positie in Nederland versterkt. Van de totale omzet van f. 1,942 miljard komt slechts f. 70 miljoen uit het buitenland. “Nu we de Nederlandse kerktoren weer ke zien, ontwikkelen we plannen voor de regio Berlijn” , aldus Baar. Voordat het bedrijf hiertoe overging is een marktverkenning van een jaar uitgevoerd. Baas vindt dat hij niet te laat is begonnen met het opstarten van activiteiten in Berlijn, waar grote Nederlandse bouwers als Kondor Wessels en HBG inmiddels al actief zijn. “Voor eigen risico ontwikkelen we samen met een Duitse partner op bescheiden schaal woningen. Het eerst po in het Oostelijke deel van Berlijn hebben we binnen. Binnen vier jaar moeten de inkomsten 10 procent van de totaal omzet gaan uitmaken. De markt in Duitsland biedt ons genoeg kansen daarvoor.”

Reageer op dit artikel