nieuws

Gronings woningbestand blijkt matig tot slecht

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

Naast een subsidie-op-termijn is de mogelijkheid toegevoegd om onder gunstige condities een totaal-financiering te bieden voor zowel de woningverbetering als het onderhoud daarna.

In de praktijk komt het er op neer dat de eigenaar-bewoner een subsidie van 100 procent van de subsidiabele verbeterkosten met een maximum van f.50000 kan krijgen. Deze wordt niet direct uitgekeerd, maar pas na 15 jaar. Eigenaarbewoners ke na gereedmelding van de woningverbetering een voorschot van 50 procent op de subsidie krijgen.

Daarnaast kan de eigenaar gebruik maken van een lening voor de resterende 50 procent.

Op deze lening hoeft de eigenaar niet af te lossen. De subsidie die na verloop van tijd beschikbaar komt wordt hiervoor gebruikt. De eigenaar betaald dus alleen rente over de financiering.

Annuiteitenlening

Voor de niet subsidiabele kosten kan de aanvrager bovenop de aflossingsvrije lening een annuiteitenlening afsluiten.

“Voor de financieel zwakkere eigenaar-bewoners zijn aanvullende maatregelenm mogelijk zodat de woningverbetering ook voor deze groep haal baar is” , aldus wethouder Smink in een toelichting op het plan.

Onderhoudsfonds

De eigenaar wordt overigens door de looptijd van vijftien jaar van de subsidieverstrekking verplicht zijn woning blijvend te onderhouden. Voor het onderhoud van de woningen wordt door een in het leven geroepen Stichting Onderhoudsfonds een programma opgesteld.

De eigenaar-bewoner die van de subsidieringsmogelijkheid gebruik wil maken moet zich bij dit fonds aansluiten. “Bij de Stichting Onderhoudsfonds is de technische kennis aanwezig waarover een eigenaar doorgaans niet beschikt. Het onderhoudsfonds begeleid de bewoner met zijn woning door de vijftien jaar waarop het onderhoudprogramma wordt afgestemd.”

De bedoeling is dat het onderhoudsfonds door een stichtingsbestuur waarin bewoners, de woningcorporaties en het Buro Bewonersdeskundigen zitting hebben, wordt geleid.

De gemeente Groningen streeft ernaar om jaarlijks ongeveer 250 woningen een gesubsidieerde opknapbeurt met onderhoudsverplichting te laten ondergaan.

Reageer op dit artikel