nieuws

Eversdijk: Deltaplan voor uitvoeren van SVV nodig

bouwbreed Premium

“Er moet een kort en krachtig uitvoeringsplan voor de infrastructuur komen dat is gebaseerd op het Structuurschema Verkeer en Vervoer. In dit plan staat centraal:meer en beter onderhoud, sterke verbetering en forse uitbreiding van de infrastructuur.”

Dat zei Eerste Kamerlid drs. H. Eversdijk (CDA) gisteren in Raamsdonkveer. Hier werd een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van ing. B. van Wendel de Joode als algemeen directeur van HAM-Van Oord Werkendam BV.

Eversdijk zei genoeg te hebben van discussienotas en rapporten. “Die leveren alleen mooie plaatjes op van de dames MaijWeggen en Kroes die elkaar vervolgens via de media de mantel uitvegen:’Zie eens wat een troep zij achter liet’ of ‘Mijn opvolgster laat alleen maar ballonnen op’.”

Het ‘deltaplan’ zou volgens Eversdijk in drie maanden tijd moeten worden gemaakt door een ‘zeer kleine commissie.

Dit najaar zou dan al met de uitvoering ke worden begonnen.

Ondanks het feit dat hij Maij een ‘echte Drentse boerin die de oogst ziet binnenkomen’

noemde, prees Eversdijk de minister voor het feit dat ‘als een tijgerin’ vecht tegen het aantasten van haar budget.

Maar er moet meer geld komen en dat kan, aldus Eversdijk.

“Onze nationale kip met de gouden eieren, de Koninklijke PTT, is er nog en die is van ons allemaal. De opbrengst van de beursgang moet naar produktieve investeringen in met na me de infrastructuur.” Eversdijk zei echter te verwacten dat de aardgasbaten en de PTTopbrengsten nog niet

doende zijn om de achterstanden in te lopen en onze concurrenten voor te blijven.

“We moeten terug naar de jaren zeventig. Toen staken we 4 procent van ons Bruto Nationaal Produkt in de infrastructuur. Dat is nu teruggelopen tot minder dan 2 procent” .

Om die reden zou er ook via de reguliere begrotingsmiddelen meer geld op tafel komen.

“Dat is dus de boodschap voor 1994. Het kabinet kan dit nog zelf doen, want extra aardgasbaten beschikbaar stellen voor de volgende kabinetsperiode is toch eigenlijk over je graf heen regeren” .

Vaarwegen Volgens Eversdijk wordt bij infrastructuur ook te snel alleen aan wegen gedacht. Het railvervoer, de dijkversterkingen en de vaarwegen verdienen echter ook nadrukkelijk aan dacht. Met name de vaarwegen zijn al veel te lang het kind van de rekening geweest.

“Vervoer over water is veilig, milieuvriendelijk en goedkoop.

De zeehavens Rotterdam en Amsterdam zullen er wel bij varen. Ook als ik over de grenzen kijk, is investeren in vaarwegen produktief, vooral ten aanzien van de Schelde-Seine verbinding en de verbinding Twentekanaal Mittelandkanaal.”

Eversdijk wees er voorts op dat Nederland veel te weinig gebruik maakt van Europese cofinanciering terwijl andere Europese landen wel profiteren van de EG-mogelijkheden. Nederland moet daarom alles op alles zetten om er bij de Europese Investerings Bank (EIB) poen door te krijgen die in aanmerking komen voor co-financiering. “Poen als de Tweede Beneluxtunnel, de Calandtunnel, de HSL en de Betuwelijn lenen zich hier uitstekend voor.”

Reageer op dit artikel