nieuws

EG-rapport: VS beletten openbare aanbestedingen

bouwbreed

De Europese Gemeenschap heeft zwaar uitgehaald naar de handelsobstakels, die de Verenigde Staten nog altijd opwerpen om de concurrentie uit de EG en andere landen te weren of geheel onmogelijk te maken. De VS zitten volgens een zojuist verschenen EG-rapport buitenlandse producenten en investeerders vooral dwars bij openbare aanbestedingen in de sectoren transport, energie, telecommunicatie en watervoorziening en -huishouding, maar ook in de bouw.

Het door de Europese Commissie opgestelde rapport laakt het feit dat de Amerikanen geregeld de ‘nationale veiligheid’

inroepen als argument om de Europese concurrentie te weren bij de toekenning van overheidsopdrachten en ook in de dienstensector de buitenlandse concurrenten de pas probeert af te snijden.

Ook de hoge Amerikaanse subsidies voor de landbouwexport, de fiscale

geving, de wir war van normen en standaarden op alle niveaus van de overheid (federaal, per staat en gemeentelijk), de rechten op het vlak van de bescherming van het intellectuele eigendom en de bepalingen over dienstverlenende activiteiten vinden geen genade in de ogen van de EG.

De EG en de VS slaan elkaar elk jaar om de oren met rapporten over de manier waarop de ander zich gedraagt in het internationale handelsverkeer.

Het in Brussel gepubliceerde rapport was het negende op een rij. De VS hadden enkele weken geleden een soortgelijk rapport gepubliceerd waarin de handelspolitiek van de EG eraan moest geloven. De VS veroordeelden in dat rapport de bescherming in de EG van haar eigen markt voor overheidsopdrachten en de Europese landbouwsteun.

Een van de belangrijkste klachten van de EG tegen de VS is dat dit land een eenzijdige handelspolitiek voert en bij conflicten snel met sancties dreigt of uitpakt zonder zich te wenden tot de Gatt, de Algemene Overeenkomst over Handel en Tarieven in Geneve, die er juist is om dit soort handelsgeschillen op te lossen.

Reageer op dit artikel