nieuws

Certificatie Kraanverhuur

bouwbreed

De kraanverhuurbranche heeft een eigen Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf. De FNK was de eerste organisatie in deze tak van dienstverlening die zon po heeft opgezet. Het certificaat is erkend door de Raad van de Certificatie. Een certificatieproces omvat niet uitsluitend technische eisen, maar kijkt ook naar de bedrijfsvoering, kredietwaardigheid, verzekeringen, afdracht sociale premies en loonbelasting en de Wet Ketenaansprakelijkheid wordt bij de beoordeling betrokken.

Volgens Ruud de Blank (FNK) is een certificeringsproces voor elk bedrijf ingrijpend.

Maar ook het opstellen van de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen, was een hele operatie. Hij is tevreden over de manier waarop de Stichting functioneert, die overigens geheel los van de branche-organisatie staat. Hij vindt het een goede zaak dat de bedrijven bereid zijn zich aan de controleprocedures te onderwerpen, omdat je bij die controles onmiddellijk wordt gewezen op al die zaken die niet kloppen en men ook controleert of ze zijn hersteld.

Certificering is niet op te leggen. Het moet door de branche gedragen worden, maar ook door de directies van de bedrijven. Daarnaast moet het personeel ook het gevoel hebben structureel bij te dragen aan het certificatieproces en het instandhouden van de kwaliteitsnormen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels