nieuws

Alders: ontwikkelingen arbeidsmarkt zorgelijk

bouwbreed

De bouw zal de komende jaren de handen vol hebben om te voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die op deze sector afkomen. De vraag naar bouwvakkers zal fors oplopen. Daarnaast stellen opdrachtgevers steeds hogere kwaliteitseisen met het oog op milieu en ruimtelijke ordening. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bouw stemmen in dit kader zorgelijk.

Dat zei minister Alders van VROM gisteren bij de opening van het nieuwe gebouw van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) in Zoetermeer.

De bewindsman rekende zijn gehoor voor dat de volgens het Trendrapport Volkshuisvesting 50000 extra te bouwen woningen in de periode 1995 tot 2000 jaarlijks een extra werkgelegenheidseffect op de bouw heeft van gemiddeld 7000 arbeidsjaren. Voor de toeleveringsbedrijven houdt het Trendrapport nog eens 3000 extra arbeidsjaren in.

“Kwantitatief gezien, is er de komende jaren dus voldoende werk aan de winkel. Het Economisch Instituut Bouwnijverheid verwacht in zijn laatste arbeidsmarktrapport voor de periode 1993-1998 een toename van de vraag naar bouwvakarbeiders met gemiddeld 0,6% (zonder dat het Trendrapport erin is verdisconteerd, red.)” , aldus Alders.

Ook in kwalitatief opzicht is er volgens de coordinerend bouwminister sprake van een verschuiving. Was de bouw in het verleden vooral kwantitaief gericht, meer en meer wordt de bouw kwaliteitsgericht.

“Zowel de particuliere opdrachtgevers als de overheid stellen steeds hogere kwaliteitseisen. Het gaat daarbij om de eisen zoals die gesteld zijn in notas als het Nationaal Milieu Beleidsplan, de Vierde Nota Extra en Duurzaam Bouwen” .

Alders zei in dit kader de ontwikkeling dat momenteel meer bouwvakkers de bouw verlaten dan er toetreden zorgelijk te vinden. “Want behalve van effecten van demografische aard en een relatief hoge uitstroom naar de WAO is er tevens sprake van een verminderende belangstelling van jongeren voor de bouw” . Een en ander heeft immers niet alleen effect op de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit. “Gebrek aan vakbekwaamheid zal de ontwikkeling van de bouw tot kwaliteitsindustrie in de weg staan” .

Campagne Werkgeversvoorzitter L. van der Wal van de SVB liet weten het positief in te zien als het gaat om het realiseren van voldoende instroom. “De jaarlijkse instroom in de primaire opleidingen moeten we zien te handhaven op 4000. Dat lukt dit jaar niet. Maar we zullen via de Koepelcampagne ter promotie van de vakopleiding in de bouw de opleidingstrein in beweging zetten” . Daarnaast zal de SVB zich gaan richten op de verbetering van het rendement van de opleidingen. Het tegengaan van de hoge uitval in de opleidingen (circa 40%) kan immers ook bijdragen aan de kwantitatieve doelstelling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels