nieuws

Alders: IJ-oevers blijft belangrijk sleutelpo

bouwbreed Premium

Ondanks het feit dat de Amsterdam Waterfront-constructie voor de ontwikkeling van de IJ-oevers van de baan is, betekent dit niet automatisch dat het plan geen ‘sleutelpo’ meer is. Volgens minister Alders moet de ontwikkeling van het IJ-oevergebied dan ook een prioriteit blijven.

Hij zei dit gisteren op een bijeenkomst van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Alders betreurde het feit dat het ING onlangs uit het Amsterdam Water Front is gestapt.

“Daarmee werd de grootst opgezette private/particuliere samenwerkingsconstructie beeindigd. Jammer, want het was een veelbelovend project.”

Toch betekent deze tegenvaller in de ogen van de bewindsman niet dat daarmee ook het sleutelpo van de baan is.

“Amsterdam” , zo hield hij zijn gehoor voor, “is een van de belangrijkste stedelijke knooppunten. Gecoordineerde inzet van rijksinstrumenten is uitgangspunt voor het knooppuntenbeleid. Met name de inzet van instrumenten die gericht zijn op de bevordering van de bereikbaarheid.”

Voor Amsterdam spitst dit beleid zich toe op het gebied van het Centraal Station; het IJ-oever gebied. Alders zei binnenkort een principe-overeenkomst op te zullen stellen over de ontwikkeling van bouwlocaties in het stadsgewest Amsterdam. De IJ-oevers maken daar, hoewel Alders dit niet met zoveel woorden zei, onderdeel van uit.

Creativiteit Zeker gezien de grotere Amsterdamse bouwtaakstelling van 13000 woningen voor het jaar 2000 maakt het volgens minister Alders noodzakelijk dat er met de nodige creativiteit en voortvarendheid wordt gewerkt. “Ik sta dan ook open voor alternatieve mogelijkheden als binnenstedelijke verdichting en bouwen op nieuwe locaties. Want laat een ding duidelijk zijn, de grotere woningbehoefte betekent voor alle partijen dat alles op alles gezet moet worden om tijdig de uitvoeringscontracten te sluiten. Op die manier wordt in het stadsgewest zowel de continuiteit van de totale woningbouw als de leefbaarheid van de omgeving gewaarborgd.”

Reageer op dit artikel