nieuws

Zes EG-landen willen dit jaar nog invoering energie-heffing

bouwbreed Premium

Zes EG-landen waaronder Nederland willen dat de Europese Gemeenschap nog dit jaar besluit om een energieheffing in te voeren. Ze achten de tijd daarvoor rijp nu er signalen zijn dat ook de Verenigde Staten en Japan in die richting denken. Daardoor valt immers het argument weg dat Europa om concurrentieredenen niet op eigen houtje tot een Europese COenergietax kan besluiten.

De overige EG-landen onder aanvoering van Groot-Brittannie zijn tegen deze energietax gekant. Ze zijn ruim voldoende in aantal om de heffing tegen te houden, tenzij enkele landen uit de boot vallen. Maar tegen de achtergrond van de huidige economische crisis ziet het er niet naar uit dat het verzet van de tegenstanders van de energieheffing snel kan worden gebroken.

De zes landen die voorstander zijn van deze Europese energieheffing wijzen erop dat als deze er niet komt zij hun verplichtingen om de emissie van koolstofdioxide tegen het jaar 2000 te stabiliseren op het niveau van 1990 niet ke nakomen.

De Europese Commissie heeft inmiddels op basis van door de EG-landen ingediende plannen berekend dat de emissie van CO tegen het jaar 2000 nog met drie procent zal toenemen in plaats van handhaving van hetzelfde peil als tien jaar geleden. Erger nog:de CO-uitstoot zal zonder extra maatregelen zelfs met vijftien procent ke stijgen zo meent het dagelijks bestuur van de EG in Brussel.

De Europese ministers voor Milieuzaken hadden reeds in 1990 besloten om in oktober 1990 de totale emissie van CO tegen het jaar 2000 te stabiliseren.

De zuidelijke EG-landen kregen toen een uitzonderingspositie in die zin dat ze minder inspanningen hoefden te doen dan de noordelijke industrielanden van de Gemeenschap.

De Europese Commissie lanceerde twee programmas om de CO-emissie terug te dringen:het Save-programma en het Altener-programma. De Europese Commissie heeft ook een gemengde belasting op energieverbruik en CO-emissie achter de hand gehouden als mogelijke compromis-oplossing. Denemarken wil nu als voorzitter van de EG proberen om minstens een politiek akkoord tussen de Twaalf te bereiken over de energieheffing voor 1 juli. Nadien neemt Belgie de fakkel over van de Denen en ook voor dat land is de energieheffing een topprioriteit.

Reageer op dit artikel