nieuws

Weer uitstel BBB voor opleveren van suppletie

bouwbreed Premium

Het in financiele moeilijkheden verkerende Duitse baggerbedrijf BBB Dredging GmbH loopt het risico een fikse boete te moeten gaan betalen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dit nu het bedrijf er ook na een eerder verleend uitstel wederom niet in is geslaagd de zandsuppletie bij Den Helder tijdig op te leveren. Ruim de helft van het al in september vorig jaar begonnen werk is nog steeds niet klaar.

Duidelijk is dat er geen zegen rust op de keuze van Rijkswaterstaat voor BBB. In het voorjaar van 1992 kaapte dit voormalige Oostduitse bedrijf een miljoenenorder voor het opho gen van Nederlandse stranden in Zeeland en Noord-Holland voor de neus weg van erkende grote baggerbedrijven als Boskalis en Ballast Nedam. Die bleken twee keer zo hoog te hebben ingeschreven voor de -na veel discussie- later aan BBB gegunde poen.

Volgens Boskalis en Ballast Nedam zou het Duitse bedrijf het werk niet ke klaren.

Voor wat betreft Zeeland kregen ze ongelijk. Maar met betrekking tot de suppletie bij Den Helder blijken ze volledig hun gelijk te krijgen.

Eerste uitstel Het werk betreft het opspuiten van 885000m3 zand en werd voor een aanneemsom van f. 5050200 gegund aan BBB.

Als opleveringsdatum werd genoemd 1 november 1992.

Die datum werd echter niet gehaald door het bedrijf. Dat be gon pas in een laat stadium -te weten september- met de klus. “En kreeg toen direct te maken met vrij slecht weer” , aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Dat zou volgens haar de voornaamste verklaring zijn voor het niet halen van de opleveringsdatum. BBB vroeg vervolgens uitstel aan. En kreeg dat ook. Tot 7 februari 1993.

“We hebben tot dat uitstel besloten op grond van het door het bedrijf aangevoerde argument dat door het stormachtige weer de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd” , verklaart de RWSwoordvoerster.

Opspraak Na enig aandringen erkent ze dat “ook financiele moeilijkheden bij BBB ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij het niet halen van de opleveringsda tum” . Maar dat was geen reden voor Rijkswaterstaat om het uitstel te weigeren.

BBB was inmiddels breed in opspraak gekomen. De Duitse justitie beschuldigde het bedrijf ervan de Duitse staat voor DM26 miljoen te hebben opgelicht. BBB, in 1991 via bemiddeling van Treuhandan–stalt overgenomen door de Nederlanders Th. Danel (voormalig lid van de raad van bestuur van Boskalis) en J. Zwagermann (directeur van de Zwagermann Groep) samen met hun Duitse partner D. Borchers, zou een hefeiland en een ponton tegen een overwaarde hebben ingekocht, over die overwaarde subsidie hebben aangevraagd en verkregen, en de Duitse fiscus onjuist hebben voorgelicht over de staat waarin die activa zich bevonden.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel