nieuws

VROM verliest zaak over huren verbeteringspo

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM heeft een AROB-procedure verloren, die de gemeente Amsterdam bij de Raad van State had aangespannen over de hoogte van de huren van gerenoveerde gemeentewoningen.

Als gevolg van de uitspraak zal het ministerie zijn huurbeschikkingen moeten aanpassen.

De zaak draait om de huurprijs van woningen in een gezamenlijk verbeteringspo van de gemeente (40 woningen) en de Amsterdamse Algemene Woningbouw Vereniging (152 woningen). De regel is dat de huurprijs na renovatie niet meer mag zijn dan 90% van een nieuwbouwwoning in de sociale huursector.

In Amsterdam geldt voor deze laatste sector echter een extra huurverlagingstoeslag. De gemeente had in haar huurprijsvoorstellen deze toeslag verwerkt, en dit nu werd door het ministerie van VROM van de hand gewezen. In de beschik kingen van de staatssecretaris werden hogere huren vastgesteld, reden voor de gemeente om bij de Raad van State in beroep gegaan.

Met de uitspraak, die in het voordeel van de gemeente is uitgevallen, is er volgens mr.

P. Segers, jurist van de Bouw- en Woningdienst Amsterdam, een precedent geschapen dat tot gevolg heeft dat VROM in ieder geval voor dit po nieuwe beschikkingen zal moeten versturen.

Maar er zijn meer woningverbeterings-poen, waarvoor de uitspraak van belang kan zijn. Amsterdam heeft namelijk beroep aangetekend tegen beschikkingen over in totaal 1829 woningen (640 van de gemeente, 1189 van corporaties). Segers: “We ke ons voorstellen dat VROM over deze beschikkingen met de gemeente in overleg treedt.” De beroepen blijven gehandhaafd totdat het overleg tot concreet resultaat heeft geleid.

Reageer op dit artikel