nieuws

Toekomst verduurzamen met arseen verbeterd

bouwbreed

Het toekomstperspectief voor houtverduurzamingmiddelen op basis van arseen is aanzienlijk verbeterd. Onlangs maakte het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen bekend de zogenoemde CCA-type C middelen (koper,chroom, arseen) voor te dragen voor een verlengde toelating.

Begin vorig jaar bestond de overweging om de bestaande toelating voor arseenhoudende impregneermiddelen niet meer te verlengen. Op aanwijzingen van de toeleveringsindustrie heeft het college dit voornemen bijgesteld, ten aanzien van het type C. De werkgroep die het college op dit gebied adviseert, vindt echter dat de CCA-typen A en B middelen geen verlengde toelating verdienen.

Het is zeer aannemelijk dat het college conform het advies zal besluiten. Dit betekend dat de laatstgenoemde middelen met ingang van 1 juni dit jaar niet meer zijn toegestaan.

Hickson Garantor BV, met verduurzamingsvestingen in Amsterdam en Nijmegen kan zich volledig vinden in deze ontwikkeling. Want sinds vele jaren Superwolmanzout-CO toe, op basis van CCA- type C.

Daarvan liggen de uitloogwaarden beneden de normwaarden die het ministerie van VROM wil hanteren vanaf 1 januari 1994. Het type B zou daar niet aan voldoen. Dat is in belangrijke mate te wijten aan de samenstelling.

In vergelijking met het type C ligt het gehalte aan arseen bij het B-type hoger. Als gevolg onstaat een minder goede fixatie, aldus een woordvoerder van Hickson Garantor. Dit bedrijf heeft het uitloog-niveau eveneens weten te verlagen door te impregneren volgens het zogenoemde Hifixsysteem.

Deze vorm van stoomfixatie zorgt voor een korte fixatietijd en een schoon oppervlak van het behandelde hout.

Reageer op dit artikel