nieuws

Technisch onderwijs kan worden gestimuleerd

bouwbreed Premium

Lager collegegeld, meer studiefinanciering en de mogelijkheid om langer te studeren zijn acceptabele manieren om de studie techniek aantrekkelijker te maken. Voor vakken waar omvangrijke en structurele werkloosheid heerst, moet juist een numerus fixus gelden.

Dat is de aanbeveling die een commissie van de Sociaal-Economische Raad vrijdag presenteert. Minister Ritzen had om zon advies gevraagd voor het Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan 1994. Ritzen wilde van de SER weten wat hij denkt van het stimuleren en ontmoedigen van studiekeuze.

Stimuleren mag door een samenhangend pakket van lager collegegeld en gunstiger studiefinanciering. Ook moet de minister overwegen voor sommige studies, vooral technische, niet langer star vast te houden aan een studieduur van vier jaar. De SER realiseert zich dat stimuleren soms nodig is, vooral voor technische vakken. Immers, terwijl voor alle universitaire studies het aantal studenten de afgelopen jaren sterk is gegroeid, is dat voor bij voorbeeld natuur- en wiskunde, elektrotechniek en scheikunde gedaald. Vooral het gebrek aan belangstelling bij vrouwen is een probleem.

Reageer op dit artikel