nieuws

Symposium over IT in de bouw

bouwbreed

Op 8 april vindt aan de Technische Universiteit Eindhoven een symposium plaats over IT (Informatietechnologie) en de bouw. De organisatie is in handen van Intermate, de studievereniging van de studierichting Techniek en Maatschappij. De sprekers van het symposium gaan in op het verwerken van informatie met moderne elektronische hulpmiddelen.

Voorbeelden daarvan zijn Electronic Data Interchange (EDI) en Videotex. Er worden lezingen gegeven door ir. J. Maat van HBGIT-services, ir. H. Walta van DHV-Bouw, F.J. Andriessen MBA en drs. A.A. Wiercx van de NBBI, prof.ir. H. Wagter van BSO-advies (tevens hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TUE) en prof.mr. J. Smits van adviesbureau Doornheim, De Vries & Partners.

Informatie over het symposium is verkrijgbaar bij M. de Wijs, TU Eindhoven, telefoon 040-474142.

Reageer op dit artikel