nieuws

Strenge milieu-eisen voor circuit in Reimerswaal

bouwbreed

Eventuele voorstellen voor realisering van een race-circuit in Reimerswaal zullen zeer kritisch worden getoetst op milieu-effecten. Dat laten gedeputeerde staten van Noord-Brabant weten in antwoord op schriftelijke vragen van D66.

Deze statenfractie is ongerust over de plannen van de gemeente Reimerswaal en de Stichting Geluidsproducerende Sporten Reimerswaal om in die plaats te komen tot aanleg van een grootschalig centrum voor geluidsproducerende sporten.

Meer specifiek betreft het de aanleg van een circuit voor auto- en motorsport. Volgens D66 zou uitvoering van een dergelijk po ke leiden tot aanzienlijke milieuhinder, aantasting van de groene buffer tussen Antwerpen en Bergen op Zoom, en van de rust in belangrijke stiltegebieden en natuurgebieden (Markiezaatsgebied, Brabantse Wal). Vandaar dat D66 wil dat de provincie er alles aan doet om “deze ongewenste ontwikkeling op de rand van Brabant” tegen te gaan. GS van Noord-Brabant laten weten dat er tot nu toe niet meer is dan een voorstel van de meerderheid van B en W van Reimerswaal tot het afsluiten van een contract met de stichting. De gemeenteraad van Reimerswaal heeft nog geen beslissing genomen. Omdat Reimerswaal ligt op het grondgebied van de provincie Zeeland hebben gs van NoordBrabant met hun Zeeuwse collegas van gedachten gewisseld over mogelijke aanleg van een circuit. Mochten GS van Zeeland besluiten tot herziening van het streekplan om realisering van het po mogelijk te maken, dan zullen zij daartoe overleg voeren met het Brabants provinciaal bestuur.

Overigens merken GS op dat in elk geval onderzoek gedaan moet worden naar de omvang van de hinder en de mogelijke aantasting van de groene hoofdstructuur en stiltegebied.

Dit betekent bovendien dat alle raden van de betrokken gemeenten in het te belasten gebied via de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure een geluidzone moeten vaststellen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels