nieuws

PvdA wil eerder geld voor infrastructuur

bouwbreed

De PvdA-fractie wil overheidsinvesteringen die gefinancierd zullen worden uit het aardgasbatenfonds, naar voren halen. Zij wil daarmee de werkgelegenheid stimuleren. Ook de opbrengst van de mogelijke verkoop van PTTstaatsaandelen in 1994 zou deels gebruikt moeten worden om de aanleg van wegen, spoorverbindingen en andere infrastructuurpoen eerder mogelijk te maken.

Dat blijkt uit de eerste schriftelijke reactie van de PvdA op de wet aardgasbatenfonds.

Volgens dit wetsvoorstel zullen extra aardgasbaten vanaf volgend jaar worden gebruikt om overheidsinvesteringen in de infrastructuur te bekostigen. De PvdA juicht de instelling van dit fonds toe, maar wijst er op dat de effecten ervan in 1994 en 1995 nog gering zullen zijn.

Minister Andriessen van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer in november laten weten dat de inkomsten van de aardgasverkoop aan het buitenland tegenvallen door de economische terugslag. De PvdA-leden Melkert en Van Gelder willen dat het kabinet nog voor de zomer stappen zet om investeringen uit het aardgasbatenfonds te vervroegen.

Lagere overheden zouden de mogelijkheid moeten krijgen geld te lenen voor al uitgewerkte poen. De te verwachten aardgasbaten -vele miljarden guldens, aldus Melkert- ke daarbij als dekking dienen. Ook ke volgens Melkert tientallen, mogelijke honderden miljoenen guldens worden ingezet van de geraamde opbrengst van PPT-aandelen. Het kabinet overweegt een deel van deze aandelen volgend jaar naar de beurs te brengen. Dat levert naar verwachting twee tot vier miljard op.

Minister Kok van Financien heeft laten weten dat hij dit geld wil gebruiken om het overheidstekort te verminderen. Koks partijgenoot Melkert is het daarmee eens, maar hij meent dat niet de hele PTT-opbrengst nodig is om de overheidsfinancien op orde te brengen. Over de PTT-opbrengst bestaat overigens verschil van mening in het kabinet. Minister Maij van Verkeer vindt dat de geld in zijn geheel gebruikt moet worden om de infrastructuur te verbeteren. Zij wordt daarin gesteund door de VVD en het CDA. De VVD-fractie voelt weinig voor de instelling van een aardgasbatenfonds, zo blijkt uit haar schriftelijke reactie op het wetsvoorstel. Met de Raad van State zijn de liberalen van mening dat de opbrengst van extra aardgasverkoop hoogst onzeker is.

Kapitaaldienst De VVD is ook bang dat het fonds door de ministeries als een ‘grabbelton’ zal worden gebruikt. In plaats van een aardgasbatenfonds wil de VVD een kapitaaldienst invoeren bij de rijksoverheid. Dat houdt in dat investeringen in de infrastructuur buiten de normale rijksbegroting om worden gefinancierd. De schriftelijke reactie van het CDA was woensdagmiddag nog niet beschikbaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels