nieuws

Opbrengst PTT-aandelen goed voor infrastructuur

bouwbreed

Er is alles voor te zeggen de opbrengst van de voorgenomen verkoop door de rijksoverheid van aandelen-PTT te bestemmen voor verbetering en uitbreiding van de fysieke infrastructuur. Dat heeft het Bouwberaad, het overlegorgaan van het AVBB en de bouwbonden van FNV en CNV, vrijdag de fractievoorzitters in de Tweede Kamer laten weten.

Het Bouwberaad vindt het beschikbaar stellen van meer geld voor de infrastructuur allereerst noodzakelijk “ten behoeve van de versterking van de Nederlandse produktiecapaciteit” . Men wijst de fractievoorzitters erop dat versterking van de economische infrastructuur een belangrijke beleidsintentie van het kabinet is waarvan de financiering nog tekort schiet.

Bouwnijverheid Aanwending van zoveel miljarden guldens in de infrastructuur zou ook de bouwnijverheid zeer goed van pas komen.

Het zou de bouw ke hel pen te ontkomen aan ‘de weinig rooskleurige vooruitzichten voor de korte termijn’.

Een derde reden, waarom men vindt dat de Tweede Kamer zich binnenkort dient uit te spreken voor aanwending van de opbrengst van de aandelenverkoop in de infrastructuur, geldt de algemene economische situatie.

Injectie “Een injectie in de bouw” , aldus secretaris drs. A.N.M. van den Berg van het Bouwberaad, “levert door de grote uitstraling naar de hele economie, een effectieve bijdrage aan het op peil houden van de binnenlandse bestedingen. Gezien de zwakke conjunctuur is een dergelijke ondersteuning dan ook uit een algemeen economisch oogpunt op dit moment dus zeer welkom.”

Volgens het Bouwberaad zou in ieder geval de minister van Financien oog moeten hebben voor dit laatste argument.

Het Bouwberaad hoopt dat deze argumenten zullen worden meegewogen bij de standpuntbepaling over deze kwestie in het spoeddebat, dat dinsdag op verzoek van de VVD-fractie in de Tweede Kamer zal worden gehouden.

Reageer op dit artikel