nieuws

Onderzoek naar waterbodem in Ringvaart van Zuidplaspolder

bouwbreed

Het Hoogheemraadschap van Schieland gaat binnenkort beginnen met een nader ondezoek naar de aard en mate van verontreiniging van de waterbodem in het gedeelte van de Ringvaart Zuidplaspolder, gelegen tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen.

Aan de hand van de gegevens die het onderzoek oplevert, zal de urgentie van een eventuele waterbodemsanering worden bepaald. Vaststaat al wel dat de betrokken bodem meer of minder ernstig vervuild is.

De eindrapportage wordt in juni van dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel