nieuws

Om het verkeer de baas te ke blijven, moet tot …

bouwbreed

Om het verkeer de baas te ke blijven, moet tot 2015 in de vervoerregio Arnhem-Nijmegen bijna f. 600 miljoen worden geinvesteerd, los van de grote rijkswerken.

De helft van dit bedrag dient te worden besteed in de eerste fase tot 1999. Zo althans wordt voorgerekend in het concept Regionaal verkeers- en vervoersplan van de Vervoerregio Arnhem-Nijmegen.

De Vervoerregio, die ongeveer samenvalt met het gebied van het Knooppunt ArnhemNijmegen (KAN), heeft in de laatste decennia een forse ontwikkeling doorgemaakt. Deze zal naar verwachting aanhouden. Zo moeten alleen al ongeveer 35000 woningen worden bijgebouwd. Dit betekent tevens een grote toename van verkeer en vervoer. Het plan is dan ook opgesteld om beide in goede, beheersbare banen te dringen.

Dit houdt een veelheid van maatregelen in. Zo moeten er rijwielpaden bij komen. Voorzien zijn onder meer fietspaden langs de spoorbruggen over Waal en Rijn, een klus van f. 9 miljoen. Ook moeten de openbare voorzieningen worden uitgebreid hetgeen onder meer betekent de bijbouw van drie voorstadstations tot 2004.

Daarbij wordt uitgegaan van een regelmatige spoorverbinding tussen Zevenaar via Arnhem en Nijmegen naar Wij chen. Ook moet veel geld worden gestoken in de infrastructuur van de grote bouwlocaties als het gebied van de Waalsprong en dat van Driel-oost.

Ontsluiting Voor de verdere ontsluiting van het gebied zijn tevens nieuwe autowegen noodzakelijk. Het concept-plan gaat er dan ook vanuit dat de A15 door het rijk eveneens voor het jaar 2004 wordt doorgetrokken tot Zevenaar en de A73 met een brug over de Waal bij Beuningen tot ten westen van Elst in de Betuwe. De kosten ervan zitten trouwens niet in het totaal becijferde bedrag van bijna f. 600 miljoen. Hetzelfde geldt voor de doortrekking van de provinciale weg S101 van Arnhem-zuid tot Heteren (aansluiting A50).

Desondanks zal f. 74 miljoen nodig zijn voor het opkrikken van vier belangrijke wegen.

Al dit jaar wordt begonnen met een expresnet van busverbindingen van de hele regio. Deze zullen aansluiten op de spoorlijnen met name de verbinding Zevenaar-Wijchen. Naast het sterk uit te breiden padennet komen er fietsvoorzieningen als stallingen bij de stations.

Maatregelen op korte termijn zullen worden genomen om de woonkernen verkeersluw te maken. Zo bevat het plan -opgesteld door de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat- allerlei gedetailleerde voorstellen ter stimulering van het alternatief vervoer en ontmoediging van het autogebruik.

Reageer op dit artikel