nieuws

NWR hekelt wildgroei op gebied certificering

bouwbreed

Directeur N. van Velzen van de Nationale Woningraad heeft het groeiende, ongecontroleerde en voor de woonconsument ondoorzichtige aanbod van kwaliteitsverklaringen gehekeld. “Er is sprake van een wildgroei” , zei hij vrijdag in Den Bosch.

Van Velzen sprak daar ter gelegenheid van de officiele start van de Stichting Hertoghuizen.

Kwaliteit Jaap Barendrecht Van Velzen noemde bijvoorbeeld de ‘energiecertificaten voor woningen’ van de energiebedrijven een vorm van volksverlakkerij. Volgens hem bestaan er geen algemeen geldende criteria voor de beoordeling van de energiezuinigheid van woningen. Beoordelingsprocedures met waarborgen ontbreken en er is geen onafhankelijk toezicht op het verstrekken van de certificaten.

De bewoners weten niet welke waarde aan het certificaat kan worden toegekend.

Geen uitzondering “Er is helaas hier geen sprake van een uitzondering” , meende Van Velzen. “Er verschijnen allerlei milieustickers en keurmerken en zelfs de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting levert een seniorenlabel voor woningen” .

Veelal is er sprake van kwaliteitsverklaringen die niet wor den verstrekt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Raad voor de Certificatie.

Deze raad probeert met veel vaart orde te brengen in het certificeren, maar het lijkt wel of er sinds de instelling van die raad sprake is van wildgroei in plaats van zuiverheid en zekerheid. “De consument is daarvan het slachtoffer. Voor hem is het niet duidelijk wat al die certificaten of labels inhouden, welke zekerheid die bieden of wat de betekenis ervan is. En het is zeker onduidelijk wie aansprakelijk kan worden gesteld als de verwachtingen niet uitkomen.”

Niet meewerken De NWR-directeur riep de corporaties op niet mee te werken aan kwaliteitsverklaringen buiten de Raad voor de Certificatie om. Hij herinnerde eraan dat de NWR en het NCIV het initiatief hebben genomen voor de oprichting van de Stichting Kwaliteitszorg Woningbouw.

Die stichting zal onder toezicht van genoemde raad na een toelatingsonderzoek certificaten verlenen aan instanties onder meer voor het toetsen van de kosten-kwaliteitsverhouding bij woningbouwplannen. De NWR zal, zo beloofde zijn directeur, de ontwikkelingen kritisch volgen en niet aarzelen stelling te nemen tegen de invoering van kwaliteitsverklaringen die niet passen in het beleid van de Raad voor de Certificatie, die op initiatief van het ministerie van Economische Zaken is opgericht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels