nieuws

NVOB pleit voor een betere samenhang tussen ziektewetten

bouwbreed

Er is een gebrek aan samenhang tussen de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheid Volume (TAV), de toekomstige Wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ) en de Wet Arbeidsomstandigheden (Arbowet). Het NVOB heeft een pakket voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd om de samenhang tussen deze wetten te verbeteren.

Volgens het NVOB laat het kabinet door gebrek aan onderlinge afstemming te veel een open einde bestaan. Daarmee is de duidelijkheid voor de werkgevers en werknemers over de bedrijfshulpverlening en de herintreding van arbeidsongeschikten niet gediend.

Bovendien kan een gevolg van de onduidelijkheid zijn dat goede bedoelingen van werkgevers en werknemers om herintreding te bevorderen omslaan in frustraties en juridische verwikkelingen met grote financiele claims.

Een van de omissies heeft betrekking op de afbakening van het oude dienstverband. Hoewel al bij de parlementaire behandeling van de TAV werd geconstateerd dat het tijdstip waarop bij herintreding het oude dienstverband wordt beeindigd, heeft deze constatering tot op heden niet geleid tot aanpassing van de wet.

Daarmee blijft onduidelijk welke werkgever het loon moet betalen gedurende de eerste drie tot zes weken van een opnieuw ziek geworden herintredende werknemer, constateert het NVOB. “Eigenlijk geldt dezelfde onduidelijkheid ook voor de eventuele volgtijdelijke malus.”

De oplossing is volgens de werkgeversorganisatie simpel, door het oude dienstverband te verbreken als een gewezen WAO-er zijn proeftijd met succes heeft doorlopen. “Het feitelijk ‘wederzijds goedvinden’

wordt hierdoor schriftelijk bevestigd voor alle betrokken partijen:oude werkgever, werknemer en nieuwe werkgever.”

Overleg Het NVOB pleit er ook voor om in het nieuwe artikel van de ziektewet, waarin staat dat de werkgever in overleg met de arbeidsongeschikte werknemer een reintegratieplan opstelt, duidelijker te laten blijken dat dit de eindverantwoordelijkheid is van de ondernemer. Dit kan door in het artikel het woordje in te vervangen door na. “Wie betaalt, bepaalt.”

Onduidelijkheid is er eveneens over de rechtspositie van arbeidsongeschikten en werkgevers bij herintreding. In de wet is namelijk niet geregeld dat de beoogde nieuwe werkgever evenals de huidige werkgever gegevens mag ontvangen van de Bedrijfsvereniging over de geschiktheid van een werknemer voor bepaald werk. Deze mogelijkheid moet volgens het NVOB alsnog aan de definitieve regelgeving worden toegevoegd.

Geld wordt verspild als het gaat om de bedrijfshulpverlening. Het NVOB vraagt zich af waarom een zelfstandige ondernemer wel een vrijstelling kan verkrijgen voor de kosten van bedrijfshulpverlening, terwijl een directeur van een kleine BV dat niet kan. “Het NVOB meent dat deze opgelegde verspilling van gelden en de verstoring van concurrentieverhoudingen verwijderd moeten worden.”

Reageer op dit artikel