nieuws

Milieu-organisaties fel tegen industrieplannen Friesland

bouwbreed Premium

De Nederlandse Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Friese Milieufederatie zijn fel tegen de plannen voor de aanleg van een grootschalig industrieterrein tussen Franeker en Harlingen. Ze zullen alle juridische middelen aangrijpen om de aanleg tegen te houden, zo hebben beide organisaties bekendgemaakt.

De provincie heeft twee terreinen aangewezen waar grootschalige industrialisatie mogelijk moet worden:de Kanaalzone tussen Harlingen en Franeker en de Haskerveenpolder tussen Joure en Heerenveen.

In de Kanaalzone moet vooral de nadruk komen te liggen op afvalverwerkende industrie. In het gebied wordt tevens tachtig hectare gereserveerd voor de opslag van steenkoolreststoffen (vliegas) door de Samenwerkende Energieproducenten. Voor beide milieu-organisaties is zowel de opslag van de vliegas als de komst van afvalverwerkende bedrijven naar de Kanaalzone onaanvaardbaar.

Reageer op dit artikel