nieuws

Kwaliteitsborging kan tot kostenbesparing leiden

bouwbreed

Het laten uitvoeren van werken onder kwaliteitsborging hoeft voor opdrachtgevers niet alleen extra kosten met zich mee te brengen. Dat het ook tot besparing van kosten kan leiden is gebleken bij de aanleg van de uitbreiding bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Heerenveen-Noord.

Opdrachtgevers laten werken onder kwaliteitsborging uitvoeren om erop te ke vertrouwen dat het geleverde produkt voldoet aan de gestelde eisen van kwaliteit. Bij een dergelijke werkwijze is het aan de aannemer dat aan te tonen.

De daaraan verbonden kosten hoeft de opdrachtgever niet zelf te maken, maar de aanne mer zal die in de prijs die hij voor zijn werk met de opdrachtgever overeenkomt wel degelijk tot uitdrukking laten komen.

Het po voor de uitbreiding van de RWZI in HeerenveenNoord betrof behalve een nieuwe biosorptie-eenheid en een fijnrooster met roostergoedpers ook de aanleg van een nieuwe nabezinktank. De opdracht, uit te voeren onder kwaliteitsborging, werd door de provincie Friesland gegund aan Zeidervelds Aannemingsbedrijven BV te Haaften.

Het werk is begin dit jaar opgeleverd. Het is in krap negen maanden uitgevoerd onder kwaliteitsborging, waarbij de geleverde kwaliteit achteraf werd aangetoond door middel van het meten en registreren van onderdelen van het werk op basis van de omschreven prestatieverplichtingen.

Toen de op staal gefundeerde nabezinktank bijna klaar was deed zich een calamiteit voor:de bouwput stroomde vol met effluent en boezemwater, waardoor de tank ging drijven.

Dit opdrijven was niet de schuld van de aannemer. Het volstromen van de bouwput was te wijten aan doorbraak van een dijkje van een aangrenzend opslagbassin. Dit was niet te voorzien, en de kosten waren uiteindelijk voor rekening van de opdrachtgever.

Verstoorde grondslag De tank zakte bij afmalen van de put niet weer op de oorspronkelijke positie terug. De positie was uit oogpunt van het waterzuiveringsproces niet aanbaardbaar. Omdat echter direct over de juiste gegevens kon worden beschikt – er werd immers gewerkt onder kwaliteitsborging – was uit berekening vast te stellen dat sprake moest zijn van beperkte schade waardoor de herstelkosten naar verwachting binnen de perken kon worden gehouden.

Onderzoek leerde dat de tankbodem gedeeltelijk rustte op een verstoorde grondslag en gedeeltelijk vrij lag. Na het leegpompen van de tank bleek, dat er de laag ongewapend beton die ter vergroting van het gewicht op de constructieve vloer was aangebacht een scheur vertoonde.

Beoordelen van kernen, geboord ter plaatse van de scheur, leverden op dat de tank zelf niet dermate was beschadigd dat tot sloop zou moeten worden overgegaan. De lichte schade kon zodoende tegen beperkte kosten worden hersteld.

De herstelkosten waren aanzienlijk lager dan sloop en vervanging gekost zouden hebben. Bovendien liep de oplevering en dus de voortgang van het zuiveringsproces nauwelijks vertraging op.

Studio Warto, Rotterdam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels